جرم انگاری یا قانون جرم سیاسی - فریبرز رئیس دانا

نظرات دیگران
  
    از : معصومه افشار نیا

عنوان : هر انچه از ،سرچشمه " تراود..
خدمت اقای رءیس دانا..با سلام

دوست عزیز شما هم بدرستی میدانید که در قانون اساسی "ولائی" حاکم،سلطان و یا رهبر ،بعنوان رهبر مسلمین و نماینده امام غایب که در اسکلت سلسه مراتب اصول دین " نماینده خداوند روی زمین تا امدن " ان" امام غایب...است،امروز اخوندی بنام سید علی خامنه ئی این مقام و مسئولیت مذهبی را به گردن دارد!

در دولت دو قوه مقننه و مجریه از ارکان مهم قوانین کشوریست،یکی قانون وضع میکند و دیگری اجراء.
در نهان ادمی نیز بدین سان،دو قوه محرک است ،تصمیم ،اراده و کردار..
وقتی این هر دو در اختیار یک "شخص" باشد،انهم شخصی که بعنوان نماینده " خداوند" بر روی زمین در دیدگاه و اعتقاد مسلمانان باشد،هیچگاه ابدآ اموری که به ازادی و پیشرفت عقلی انسانها بستگی مستقیم داشته باشد ،درست بر خلاف و ضد اصول دین و قوانین "ولائی ست"
در این نزدیک به ۴۰ سال نیز زعمای حکومت فعلی ایران البته نه از خلاقیت شخصی خود ،بلکه با همیاری کارشناسان ایران و ایرانی شناس غیر ایرانی..موفق به تغیر هزاران "دنده کمکی!" و فریب ملت ساده و زود باور ما شدند.

با نگاهی به تاریخ این دوره چهل سال ،کارشناسان و سیاست مداران نظام "ولایت فقیه"تمامی شگردها و جست و گریز،دورزدن ها،حکایات اصلاحطلبانه،وعده و وعید و انبوه صحنه پردازی های رنگا رنگ..مردم را فریفتندو قدرت را در دست دارند.
البته شما نیز میدانید چنانچه قدرتهای بزرگ احساس کنند تاریخ مصرف عمامه بسران در ایران رو به اتمام است،حوادثی روی خواهد داد.

بقول نوشته شما ازادی تفکر و اندیشه و انتخاب ،از حقوق اولیه و شناخته شده انسان است که نخستی بار هم در تاریخ بشر محصول فکری دوران هخامنشیان است ، که بعدا در یونان به اندیشه زنون درامد.
اصولا در تمام اساسنامه های حقوق بشر این حقوق اولیه انسانی مقدم شناخته شده است .اما در همین قرن بیستو یکم با چنین احوالی در کشورهائی که ایران هم به زمره انان پیوسته است،در شرائط بربریت و زمانهای قدیم،زندگی میکنیم و انسانها در بندو اسیر و زنجیر مذهبند!
دوست عزیز..همه این ها بازی و صحنه پردازی های حکومت مذهبیست در ایران که ۴۰ سال در یک راستا بوده و هست و این فریبها چیز نو و پدیده تازه ئی نیست !
با تقدیم احترام.
م.افشار نیا
۷۴۹۵۴ - تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۵