سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


هماهنگی دمکراتیک آری، آلترناتیو سازی از طریق حزب زدایی نه! (سیاسی)

۱۷ دی ۱۴۰۱

انتظارات برای پیشرفت جنبش! (بخش سوم – پایانی) تدبیر جمهوری خواه سکولار دمکرات و جایگاه چپ در جنبش دمکراسی (سیاسی)

٨ دی ۱۴۰۱

انتظارات برای پیشرفت جنبش!(بخش دوم) توقع از اصلاح‌طلب دینی، پیوستن او به سکولاریسم است در گفتار و کردار! (سیاسی)

۵ دی ۱۴۰۱

انتظارات برای پیشرفت جنبش! (بخش اول)؛ پیشنهاد یک جمهوریخواه به آقای رضا پهلوی (سیاسی)

۲۹ آذر ۱۴۰۱

“عمامه پرانی” اقدامی قابل فهم، ادامه‌ی آن اما نادرست! (سیاسی)

۱۹ آبان ۱۴۰۱

فرضی ضرور، تذکری ناگزیر! (سیاسی)

۱۲ آبان ۱۴۰۱

گزارشی از دریچه‌ی شخص و اشخاص! ۲۲ اکتبر برلین: عظمت ملی! (سیاسی)

۲ آبان ۱۴۰۱

پیروزی “آزادی” دیر و زود دارد؛ سوخت ‌و ‌سوز اما نه! (سیاسی)

۲۹ مهر ۱۴۰۱

متاسفم، اما آفتاب آمد دلیل آفتاب! (سیاسی)

۲۹ مهر ۱۴۰۱

نقشه‌ی راه برای هماهنگی ملی (سیاسی)

۲۴ مهر ۱۴۰۱

شکاف دیرینه میان سنت و مدرنیته، در برآمدی تازه (سیاسی)

۱۶ مهر ۱۴۰۱

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان» (صفحه ۲)

٨ تير ۱۴۰۱

لزوم تمرکز بر ولی فقیه در گذر از جمهوری اسلامی (سیاسی)

۲٣ مرداد ۱٣۹٨

برای نخستین بار یک تاکتیک از ترامپ را تایید می کنم، اما این تایید نیز فقط مشروط! (سیاسی)

۴ تير ۱٣۹٨

آغاز آموزش "به زبان مادری" و یا فقط حق "آموزش زبان مادری"؟ (سیاسی)

۱٨ خرداد ۱٣۹٨

جناب ظریف، لطف فرموده و تاریخ را به سود حکومت ولایی نخوانند! (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٨

عجز در برابر زور امریکایی؛ غضب علیه افغانی ها؟! (سیاسی)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹٨

ترامپ و سپاه! چرا مخالفت و از چه موضعی؟ (سیاسی)

۲۲ فروردين ۱٣۹٨

فرزند دادگستری یا تنی ترین فرزند جمهوری اسلامی؟! (سیاسی)

۱۵ اسفند ۱٣۹۷

کنگره ملی برای گذار به دمکراسی (سیاسی)

۷ اسفند ۱٣۹۷

متنی خطرناک تر از خود شاه! - بهزاد کریمی (مقاله ها)

۲۱ بهمن ۱٣۹۷

"ما" بر متن آن "انقلاب"! - بخش پایانی - بهزاد کریمی (مقاله ها)

۱۷ بهمن ۱٣۹۷

حماسه بودن "سیاهکل" به چه معنی؟ (سیاسی)

۱۵ بهمن ۱٣۹۷

"ما" بر متن آن "انقلاب"! - بخش اول (سیاسی)

۱۲ بهمن ۱٣۹۷

پیرامون دمکراسی، جمهوری و چپ (سیاسی)

۲۱ دی ۱٣۹۷

«جهان جای پست و کثیفی است»؟! (سیاسی)

۱ آذر ۱٣۹۷

مبارزه همزمان و دو سویه هم علیه تحریم های ترامپ هم سیاست های ولایت! (سیاسی)

۱۹ آبان ۱٣۹۷

اصلاح͵اصلاح طلبی، چگونه؟ (بخش دوم) (سیاسی)

۱۰ آبان ۱٣۹۷

اصلاح͵ اصلاح طلبی، چگونه؟ (بخش اول) (سیاسی)

۴ آبان ۱٣۹۷

نمایان تر شدن یک نقطه عطف! (سیاسی)

۲۵ مهر ۱٣۹۷

آقای مسعود بهنود لطف کنند و از حمید اشرف خرج نکنند! (سیاسی)

۱۰ مهر ۱٣۹۷

استقلال هستی سوز! (سیاسی)

٣ مهر ۱٣۹۷

روانشناسی خشم و اعتراض در ایران امروز! (سیاسی)

۲٣ شهريور ۱٣۹۷

پس و پیش این جنایات نفرت انگیز (سیاسی)

۱۷ شهريور ۱٣۹۷

نمودها و شاخصها! (سیاسی)

۱۱ شهريور ۱٣۹۷

اخلاق سیاسی پشتوانه حقوقی را نیاز دارد! (دیدگاه)

٣۰ مرداد ۱٣۹۷

گستره جغرافیایی، پیش نیازی است برای کامیابی تاریخی! (سیاسی)

۲۱ مرداد ۱٣۹۷

تعرض ترامپ هم تقصیر مردم بود! (سیاسی)

۱۵ مرداد ۱٣۹۷

حجاریان را ترجمه باید کرد! (سیاسی)

۴ خرداد ۱٣۹۷

فضای فکری حضرات! (سیاسی)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

چه هشدارهایی در این لحظه؟ (سیاسی)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۷

بحث ملی نیازمند زبان ملی است! (سیاسی)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

از این صبح دردناک به آن شب ماندگار در ذهنم! (یادبود)

٨ ارديبهشت ۱٣۹۷

جامعه محوری از سیاست ورزی می گذرد! (سیاسی)

۲۹ اسفند ۱٣۹۶

رفراندوم و راهبرد تحول طلبی (۱) (سیاسی)

٣ اسفند ۱٣۹۶

چرا رفراندوم، چه نوع رفراندوم؟ (سیاسی)

۲۵ بهمن ۱٣۹۶

نقد و نه فراتر از آن! (سیاسی)

۱٣ بهمن ۱٣۹۶

چرا تبریز تب نکرد؟! (سیاسی)

٣ بهمن ۱٣۹۶

اصل، بر حذف ولایت فقیه است نه تغییر ولی فقیه! (سیاسی)

۲۷ دی ۱٣۹۶

آیا اصلاح طلبان به خود خواهند آمد؟! (سیاسی)

۱۹ دی ۱٣۹۶

قضیه چیست؟! (سیاسی)

٨ دی ۱٣۹۶

نکته گرهی در مباحث "راه کارگر" چیست؟! (سیاسی)

۱ دی ۱٣۹۶

"حق تعیین سرنوشت" (۳) (مساله ملی)

٣۰ آذر ۱٣۹۶

"حق تعیین سرنوشت"(۲) (سیاسی)

۲۵ آذر ۱٣۹۶

"حق تعیین سرنوشت" (۱) (سیاسی)

۲۰ آذر ۱٣۹۶

مینی "جمهوری"! (سیاسی)

۲٣ آبان ۱٣۹۶

همه پرسی در "اقلیم" و چهار نکته! (سیاسی)

۱۱ آبان ۱٣۹۶

از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد! (سیاسی)

٣ مهر ۱٣۹۶

اندوه‌های ماندگار و آن بزرگ منشی‌! (سیاسی)

۴ شهريور ۱٣۹۶

تغییر تاکتیک! (سیاسی)

٣۰ تير ۱٣۹۶

حفظ "برجام" و "مرگ بر امریکا"؟! (سیاسی)

۱۰ تير ۱٣۹۶

سمتگیری‌های ناگزیر! (سیاسی)

۱٣ خرداد ۱٣۹۶

تفاوت آری، تقابل نه! (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

آیا خبری از حداقلˏ حداقل‌ها هست؟! (سیاسی)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۶

و معنی کنار گذاشتن احمدی نژاد! (سیاسی)

۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

ویدا حاجبی در چهره مادر – معلم! (یادبود)

۲۷ فروردين ۱٣۹۶

معنی آمدن احمدی نژاد! (سیاسی)

۲٣ فروردين ۱٣۹۶

چیز زیادی تغییر نکرده است (سیاسی)

۴ بهمن ۱٣۹۵

او یک واسطه سیاسی برای نظام بود! (سیاسی)

۲۰ دی ۱٣۹۵

در سوگ دوست (یادبود)

٨ دی ۱٣۹۵

پرسش از آقای مهدی خزعلی! (سیاسی)

۵ دی ۱٣۹۵

هشدار به اصلاح طلبان و دعوت از تحول خواهان برای مقابله‌ با نقشه ولی فقیه در این مقطع! (سیاسی)

۲۴ آبان ۱٣۹۵

ما و کوروش (سیاسی)

۱۴ آبان ۱٣۹۵

استبداد شناسی! (سیاسی)

۲۱ مرداد ۱٣۹۵

"نوارهای گفتگوی دو سازمان" (دیدگاه)

۱۷ مرداد ۱٣۹۵

ابراز اراده‌ای برای تسلیم ناپذیری چپ در بحبوحه شکستی بزرگ! (سیاسی)

۶ تير ۱٣۹۵

شرم آور یا نگران کننده؟ هر دو! (سیاسی)

۲۰ خرداد ۱٣۹۵

بهروز ارمغانی در پانزده پرده (سیاسی)

۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۵

بدهکاری بوروکراتیک یا استنتاجی از فکر و روش؟! (سیاسی)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

تیر آرش افکند و اندوه از مرگ سهراب برد! (سیاسی)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۵

پیرامون نگرانی از "حفره‌های بزرگ"! (سیاسی)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

چشم انداز سیاسی کدامست و مرز ارزشی کجاست؟ (سیاسی)

۲٣ اسفند ۱٣۹۴

در باره کتاب خواندنی "یه جنگل ستاره" (سیاسی)

۱۶ اسفند ۱٣۹۴

"پروژه هسته‌ایی" دیروز و "عمق استراتژیک" امروز! (سیاسی)

۲ آذر ۱٣۹۴

تناقض نیست، تضاد است! (سیاسی)

۱ آبان ۱٣۹۴

تراژدی نجیب (سیاسی)

۱۱ مهر ۱٣۹۴

آسیب اصلی در "پروژه وحدت چپ" (دیدگاه)

٣۰ خرداد ۱٣۹۴

برای این جغرافیای پر آشوب، چشم انداز دیگری هم هست! (سیاسی)

۵ اسفند ۱٣۹٣

پدیده از خود بیگانگی در اصلاح طلب سکولار! (سیاسی)

۱۴ فروردين ۱٣۹٣

بازتاب نقد دیروز در عمل امروز (سیاسی)

۷ فروردين ۱٣۹٣

ناگزیری انقلاب ۱۳۵۷ و گریز پذیری رفتارهای سیاسی! (سیاسی)

۲۶ اسفند ۱٣۹۲

مسئولیت فردی موجب امتنان
مسئولیت جمعی فراتر از آن!
(سیاسی)

٨ اسفند ۱٣۹۲

نگاه و رویکرد به چالش "کرد" (مساله ملی)

۱۶ بهمن ۱٣۹۲

پیشگامان جنبش فدایی از نگاه امروز (سیاسی)

۱۶ بهمن ۱٣۹۲

چه خوب حق مطلب ادا شده است (سیاسی)

۱۹ دی ۱٣۹۲

مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات! (سیاسی)

۲۹ آذر ۱٣۹۲

باز هم در باره چپ و در باره وحدت و اتحاد چپ (۲) (دیدگاه)

۱۰ آبان ۱٣۹۲

"تعدیل" در کدام جهت؟! (سیاسی)

۵ آبان ۱٣۹۲

کدام خوانش و روایت نو از کودتای ۲۸ مرداد؟ (گفتگو)

٣ مهر ۱٣۹۲

آگاه کردن نسل جوان از جنایت رخ داده
و جهانی کردن آن، دو وظیفه‌ محوری است!
(سیاسی)

۱۶ شهريور ۱٣۹۲

آقای محمد قوچانی
نظریه پرداز "رئال پولیتیک" در جمهوری اسلامی!
(سیاسی)

۲ شهريور ۱٣۹۲

"اعتدال" در تلاقی "سبز" و "فتنه"! (سیاسی)

۶ مرداد ۱٣۹۲

کدام "سیاست نوین"؟ - ۲ (سیاسی)

۷ تير ۱٣۹۲

کدام "سیاست نوین"؟ - ۱ (سیاسی)

۴ تير ۱٣۹۲

پاسداری از رای برای تغییر، یک وظیفه ملی است! (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣۹۲

روانشناسی استیصال
را می توان فهمید اما تمکین به آن، نه!
(سیاسی)

۲۱ خرداد ۱٣۹۲

یک نامه کوتاه به آقایان خاتمی و هاشمی (سیاسی)

۱۵ خرداد ۱٣۹۲

پابر جا بر استراتژی و انعطاف در تاکتیک! (سیاسی)

۱ خرداد ۱٣۹۲

"اشرف خانم" (یادبود)

۲ ارديبهشت ۱٣۹۲

مسئله این است: چگونه آمدن؟ (سیاسی)

۱۶ فروردين ۱٣۹۲

یک درنگ بر پیام تاریخی عبدالله اوجالان (سیاسی)

٣ فروردين ۱٣۹۲

در نقد دو گانگی" ۲۱ آذر" و ایستادن بر وجه اصیل آن (مساله ملی)

۲۱ آذر ۱٣۹۱

تفسیر دل خواسته دیروز برای سود خود خواسته امروز! (سیاسی)

٨ آذر ۱٣۹۱

کدام چپ؟ (سیاسی)

٣ آذر ۱٣۹۱

تحول بجای اصلاح در سیاست
و جبهه بجای حزب در سازماندهی
(سیاسی)

۲۲ مهر ۱٣۹۱

چالش بزرگ ملی در ایران، به نگاه گسترده نیاز دارد! (سیاسی)

۲۷ شهريور ۱٣۹۱

تدبیر مشخص در قبال جنگ افروزان و جنگ طلبان! (سیاسی)

۲٨ مرداد ۱٣۹۱

فراخوان فقط برای همدردی کافی نیست! (سیاسی)

۲۵ مرداد ۱٣۹۱

پروژه انتخابات آزاد! (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣۹۰

انتخابات آزاد: فرارویی از ایده به پروژه (سیاسی)

۱۵ بهمن ۱٣۹۰

قانونمندی های ولایت فقیه! (سیاسی)

۲۷ مهر ۱٣۹۰

مهرداد مشایخی، پیشاهنگ بود و تا به آخر هم همان ماند (سیاسی)

۱۴ مهر ۱٣۹۰

جنبش ایران در هدفمندی خود زنده است! (گفتگو)

۱۰ مهر ۱٣۹۰

برای این که فراموش نشود، نباید بخشید! (سیاسی)

۱۵ شهريور ۱٣۹۰

کیفرخواست حکومتی زیر عنوان پژوهش تاریخی! (سیاسی)

۲۵ تير ۱٣۹۰

مهربانی بی پایان (یادبود)

۲۰ اسفند ۱٣٨۹

نگاه به منشور از جایگاه تحول طلبی! (سیاسی)

۹ اسفند ۱٣٨۹

دریغ از رفت آن وارسته انسان پاکدل! (یادبود)

۲۲ بهمن ۱٣٨۹

اصل ماجرا! (سیاسی)

۲۶ دی ۱٣٨۹

"بدبینی توانایی" یا ناتوانی بدبینی؟! (سیاسی)

۱٨ مهر ۱٣٨۹

انتخابات آزاد و تاکتیک - نقشه (گفتگو)

٣۰ تير ۱٣٨۹

برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران (سیاسی)

۱۶ تير ۱٣٨۹

تغییر در ایران و ایران در راه تغییر (سیاسی)

۱۱ تير ۱٣٨۹

آغاز به نقد تان ستودنی است
اصل مساله اما، ولایت فقیه است!
(سیاسی)

۲٨ خرداد ۱٣٨۹

چرا؟ (سیاسی)

۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹

حقوق شهروندی تنها مختص به طبقه متوسط نیست! (گفتگو)

۲ فروردين ۱٣٨۹

یک کلمه (سیاسی)

۲۱ اسفند ۱٣٨٨

باخت تاکتیکی با آموزش های فراوان (گفتگو)

۵ اسفند ۱٣٨٨

بازهم پیرامون تعصبات ناسیونالیستی! (سیاسی)

۱ اسفند ۱٣٨٨

"جنبش سبز" و"حرکت ملی" (سیاسی)

۲٣ بهمن ۱٣٨٨

جنبش سبز درمواجهه با چند سیاست و جایگاه ما! (سیاسی)

۲۱ دی ۱٣٨٨

بسیج حداکثر نیرو در مقابله با خشونت‌گری حاکم (گفتگو)

٨ دی ۱٣٨٨

راز بزرگداشت ملی آیت الله منتظری در چیست؟ (سیاسی)

٣۰ آذر ۱٣٨٨

جنبش خودبنیاد سبز
در مدرن و نو بودن قد علم کرده است!
(گفتگو)

٨ شهريور ۱٣٨٨

جنبش سبز خود بنیاد است! (گفتگو)

۱ شهريور ۱٣٨٨

ائتلاف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی ملی (سیاسی)

٣ مرداد ۱٣٨٨

کار خامنه‌ای رو به اتمام است! (سیاسی)

۲۹ خرداد ۱٣٨٨

سهم من، منع من! (نظرها)

۱۵ خرداد ۱٣٨٨

پیرامون گره گاه تبعیض ملی در ایران (مساله ملی)

۱۷ فروردين ۱٣٨٨

رابطه دولت و ملت و معنای حق تعیین سرنوشت (مساله ملی)

۶ دی ۱٣٨۷

این چنین کژ خوانی تاریخ در حضور زندگان؟! (یادبود)

۱٨ فروردين ۱٣٨۷

سمت گیری های کنگره دهم فدائیان اکثریت (سیاسی)

۲٨ اسفند ۱٣٨۵

گفتاری پیرامون مسئله ملی (مساله ملی)

۱۵ خرداد ۱٣٨۵

پیرامون برخی روندها در اپوزیسیون! (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣٨۵

 

بهزاد کریمی


بازگشت به صفحه نخست