سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

سرمایه داریِ دولتی شوروی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل [email protected] و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : وحیدی

عنوان : انقلاب شوروی و کمونیستهای ایرانی
نوشته های مفصلی از شما در مورد انقلاب بولشویکی روسیه منتشر میشود. معلوم است زمان زیادی صرف این مطالب می کنید. عجیب است شخصی زندگی خود را صرف موضوعی کند که اهمیت خود را از دست داده است. امروز اشتباه بودن نظریه مارکسیستی اقتصاد امر پذیرفته شده ای است. وقتی نظریه اشتباه است و سعی در اجرای آن نظریه بشود طبعا فاجعه پیش می آید. حالا شما زندگی خود را صرف جزییات انقلاب بولشویکی می کنید که چرا شوروری سقوط کرد. در حالیکه اصولا اقتصاد کمونیستی کار نمی کند و هر جا خواستند اجرا کنند جز بدبختی بار نیاورده. حداقل نظریه اقتصاد را بخوانید ببینید چقدر پیش رفته است شما هنوز وقت صرف می کنید که استالین چه گفت و تروتسکی چه کرد. آنها با آن اطلاعات و دانش کم و تعصبات کموننیستی خود عمل میکردند و شوروی را تبدیل به جهنمی کردند میلیونها نفر در آن کشته شدند. حالا شما چرا عمر خود را صرف این مطالب می کنید؟ چه فایده ای دارد.
٨۹۰٨٣ - تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷       

    از : دیلمان

عنوان : طنز تاریخ
تاکنون رسم بر این بوده که شکست انقلاب روسیه را در یک سری اتفاقات از جمله مهمترین ان یعنی شکست انقلاب جهانی ارزیابی شود با یکسری اگر ومگر هامثلا سوسیال دموکراسی المان خیانت نمیکرد و عدم اماده گی چپ جهانی برای بدست گرفتن قدرت وغیره حال تصور کنیم این انقلاب زنجیره وار در غرب گسترش پیدا کرده وپیروز میشد ایا شرایط مادی برای پیروزی سوسیالیسم فراهم بود از کجا که این انقلاب همانند روسیه به نپ و برگشت اصول سرمایه محتاج نمیشدایا واقعا شرایط مادی انقلاب وجود داشت یعنی روابط و مناسبات سرمایه جون زنجیری بر رشد نیروهای مولده سنگینی کرده و رشد تکنولوژیک وتوسعه سرمایه را مانع میشد که انقلاب رهایبخش ضروری گرداگرچنین بود پس رشد اعجاب اور نیروهای مولده امروزه چه معنایی داردازنگاه من این مشکل در تز عجولانه لنین در تدوین امپریالیسم بمثابه اخرین مرحله سرمایه داری نهفته است با فتوی لنین امپریالیسم مرحله انگلی و وپایان رسالت سرمایه در توسعه نیرو های مولده بوده که انقلاب را ناگزیر کرده وچون روسیه حلقه ضعیف این زنجیره امپریالیستی است انقلاب در ان چون چاشنی انفجار انقلاب در کشور های پیشرفته تر عمل میکند یعنی برپایه یک فرض غلط یعنی مرحله گندیدگی سرمایه در ابتدای قرن بیستم تئوری خودرا بنا نهاد وبا فرصت جستن برای انقلاب در در روسیه جنگ زده و عقب مانده و درگیر بحران با اقلیتی قدرت را بدست اورده و منتظر انقلاب جهانی است وبخاطر عدم وقوع ان دنیا را ملامت میکند که خوش بختانه استالین عمق فاجعه را درک کرده وبجای انارشیسم انتظار انقلاب جهانی تروتسکی عمل گرایانه با تز سوسیالیسم در کشوری واحد با قدرت بوروکراسی برتق وفتق امور میپردازدحال اینکه روسیه تشنه رشد سرمایه داری بوده و تنها با منفذ باریک نپ شرایط روستایی متحول میشود و لنین در گذشته اذعان دارد که رشد سرمایه در روسیه تزاری در مدتی کوتاه حتی از کشورهای غربی هم پیشی گرفته است
مخلص کلام اینکه نه روسیه ونه غرب در تحت شرایط مادی انقلاب سوسیالیستی قرار نداشته وتنها بلشویک هابایک دستکاری تئوریک در مارکسیسم تزی ولونتاریستی را در یک فاصله زمانی حاکم نمود ه و تاریخ تاوان این تحول زودرس را با فروپاشی گرفت
٨۹۰۵۹ - تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷       

  

 
چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست