بارم گل سرخ میمند و شراب خلرست آواز بانو - دکتر تورج پارسی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.