میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): تجدید تحریم ها را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: تهدیدات تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون محکوم به شکست است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران هپکو
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۷ (۱ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کار ایران (توفان): صدور حکم شلاق برای کارگران هپکو را محکوم میکنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۷ (٣۰ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه چهار سازمان و حزب جمهوریخواه: علیه تشدید فضای امنیتی و خطر بازتولید قتل های زنجیره ای!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: فراخوان معلمان بازنشسته به تجمع اعتراضی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جدالی که رژیم در آن بازنده است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت دور جدید سرکوب
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۷ (۲٨ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): هشدار نسبت به قتل  فعالان سیاسی و مدنی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون قتل فجیع فرشید هکی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش نشست عمومی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: بازداشتهای کور هم میهنان خوزستانی ما نشانه اقتدار نیست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: رانندگان و معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶