میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): تجدید تحریم ها را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: تهدیدات تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون محکوم به شکست است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران هپکو
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۷ (۱ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کار ایران (توفان): صدور حکم شلاق برای کارگران هپکو را محکوم میکنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۷ (٣۰ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه چهار سازمان و حزب جمهوریخواه: علیه تشدید فضای امنیتی و خطر بازتولید قتل های زنجیره ای!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: فراخوان معلمان بازنشسته به تجمع اعتراضی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جدالی که رژیم در آن بازنده است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت دور جدید سرکوب
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۷ (۲٨ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): هشدار نسبت به قتل  فعالان سیاسی و مدنی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون قتل فجیع فرشید هکی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش نشست عمومی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: بازداشتهای کور هم میهنان خوزستانی ما نشانه اقتدار نیست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: رانندگان و معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶