سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نقد دید گاه آقای مجید تمجیدی از روحیات مردم


دریادل توانا


• اگر عدم درک صحیح پدیده ها حماقت است قضاوت و صدور رای بر مبنای "اخبار تلفنی" دوستان و آشنایان و بدون توجه به اوضاع سیاسی و جنبه های روانشناختی روحیات مردم چه نام دارد؟؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۶ فروردين ۱٣٨۲ -  ۲۶ مارس ۲۰۰٣


آقای مجید تمجیدی "اخبار تلفنی" مبنی بر حمایت ایرانیان از جنگ علیه عراق و انتظار موهبت های آن برای ایران را پیش فرض و دستمایه "اظهار فضل و توهین" به مردم ایران قرار داده است (منتشره در اخبار روز ۴/۱/۱۳۸۲).
. ایشان فهم ناقص خویش را مبنای قلم فرسائی فضل فروشانه گرفته و نتیجه گیری می نماید که "این جنگ روابط بین المللی را به پیش از دوران جنگ های ناپلئونی به عقب بر میگرداند". صرف نظر از نتیجه گیری مبتکرانه و بی بدیل ایشان آنهم بر اساس چند تلفن با تاکید بر اینکه جنگ ویرانی و کشتار به همراه دارد و.... گویا به کشف مسئله محیرالعقولی که شباهت به کشف کرامات شیخ دارد   دست می یابد (عسل خورد و گفت شیرین است).
در حالیکه ما در ایران با توجه به اوضاع بین المللی با واقعیتی پرمخاطره روبرو و برای انتقال به جامعه ای معقول، نیازمند تغییر ساختار قدرت حاکم بر ایران و بسیج همه امکانات و نیروها نه فقط برای صلح که برای دموکراسی و... هستیم. توانائی نخبگان و روشنفکران و گروههای سیاسی مدافع دموکراسی و جمهوری در ایران به وسعت و عمق عملکرد سیاسی آنها در ایجاد هماهنگی گروههای نامتجانس بستگی دارد تا ضمن انعکاس تنوع آرا و عقاید آحاد جامعه بموقع تصمیمات مبتنی بر واقعیات بگیرند و به جنبش شتاب آلود اجتماع پاسخی شایسته بدهند. مردم این دگرگونی و خواست خود را به اشکال مختلف نشان می دهند.
در این شرایط آیا نیروهای مدافع جمهوری و دموکراسی در انسجام بسر می برند؟ و قادر به راهبری و هدایت جنبش رو به اوج مردم هستند؟؟؟
آیا حاکمان به مطالبات مردم پاسخ می گویند؟ و رای و نظر آنها را در اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار می دهند؟
مسلما دراین فضای ملتهب و اثرات تبلیغی نیروهای امریکائی و.... افکار و احساسات   مردم ایران   از هیجان بدور نیست. بعلاوه به دليل عدم حضور موثر مدافعین دموکراسی، گرایشات انحرافی در بخشی از مردم امکان بروز یافته است تا با عصبیت، نفرت عمیق خویش از وضع موجود را در استفاده از اقتدار نیروی نظامی بیگانه نشان دهند. این وضع به هیچ رو بیانگر حماقت جمعی مردم نیست که آقای تمجیدی برای آن مستندات تاریخی می جوید و بجای بررسی جوانب سیاسی و روانشناختی روحیات مردم و همچنین ارائه راهکار مناسب با توهین و تحقیر و ناسزاگوئی فهم ناقص خویش از سیاست و اخلاق را به نمایش می گذارد. شاید دوری از وطن، زندگی در دموکراسی غرب و بیگانگی با اوضاع داخلی ایشان را به کج فهمی و هتاکی رهنمون شده است.
در پایان ضمن توصیه به آقای تمجیدی برای مطالعه آرشیو مقالات سایت "اخبار روز" لازم می دانم تاکید نمایم که مردم شریف ایران بیش از ایشان به مصائب جنگ واقف هستند و از آن پرهیز دارند گرچه از سر درد و عصبیت اقتدار نظامی بیگانه را برای تسکین آلام خویش جستجو و به نوعی " گریز از آزادی" را طلب نمایند. همچنان که بخشی از تبعید گزیدگان ایرانی رنج غربت را برای فرار از تحمل رنج زندگی در حکومت جمهوری اسلامی اختیار کردند. لذا ما باید بخشی از مسئولیت این گرایشات انحرافی و حتی عصبیت را بپذیریم چرا که پراکندگی ما نه تنها جنبش اجتماعی ایران را از نخبگان و پیشقراولان خود محروم نموده بلکه مانع از آشنائی مردم با راهکارهای اصولی و منطبق بر واقعیت گردیده است. به همین دلیل از آقای تمجیدی می پرسم اگر عدم درک صحیح پدیده ها حماقت است قضاوت و صدور رای بر مبنای اخبار تلفنی دوستان و آشنایان بدون توجه به اوضاع سیاسی و جنبه های روانشناختی روحیات مردم چه نام دارد؟؟؟ لذا لازم است شخص ایشان عمق بینش و شهامت خود را با عذر خواهی از مردم بخاطر توهینی که نثار نموده است نشان دهد.
ایشان واقعا شهامت این کار را دارند؟؟؟؟

۴/۱/۱۳۸۲


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست