گزارش
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 

روایت جعلی شرق از «انقلاب فرهنگی» سال ۵۹
گزارش ف. تابان عضو مرکزیت وقت دانشجویان پیشگام

شرق در برابر دیدگان شاهدان عینی و زنده ی جنایت فرهنگی حکومت با انتشار گزارشی زیر عنوان "از انقلاب تا تعطیلی دانشگاه" و نقل روایت یکجانبه ی عناصر حکومتی، تاریخ و نقش بازیگران در این رویداد را چنان دستکاری کرده تا نسل امروز نتواند به حقیقت ماجرا پی ببرد. شرق مثل همه ی حکومتی ها انگشت اتهام را به سوی چپ و دانشجویان پیشگام نشانه گرفته است. اما ف. تابان یکی از شاهدان عینی و سازمان دهندگان مقاومت دانشجویان در برابر تهاجم حکومت سخنان دیگری در باره ی "انقلاب فرهنگی" دارد


    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
    بایگانی مطالب نویسندگان بخش گزارش

بازگشت به صفحه نخست