سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

"برای اتحاد جمهوری خواهان"
چاره جوئی تازه برای تعارضاتی قدیمی


دریادل توانا


• "برای اتحاد جمهوری خواهان ایران" چکیده تمدن انقلابی و نوین ملتی است که در دامان تمدن کهن سرزمین خویش پرورش یافته اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۲ -  ۲۰ می ۲۰۰٣


"برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" بشارت نخبگان دور انديش وروشنفکران اصيل و ملی اين مرز و بوم به آحاد جامعه است مبنی بر اينکه در پی سالها ستم دينی و حاکميت ضد دموکراتيک،  سالها بی نظمی و بی عدالتی دهشتناک، نظامی بر بنيان خرد جمعی و مشارکت  نظم و آزادی مبتنی بر اصول خدشه ناپذير دموکراسی و حقوق بشر تحقق خواهد يافت
" برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" بازتاب آمالها و آرزوهای ديرين ملتی است که تجربه مشترک زندگيشان زيستن در بدترين شرايط ممکن  و تحمل مصائب ودشواريهای طاقت فرسا است.
" برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" انعکاس تمايل مردمی است که عليرغم انبوه مشکلات اقتصادی سياسی و اجتماعي، با صبر و شکيبائي  برای تغيير وضع موجود بر مسالمت و شيوه های دموکراتيک تاکيد دارند.
"برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" چکيده تمدن انقلابی و نوين مردم دليری است که در دامان تمدن کهن سرزمين خويش پرورش يافته اند و با بصيرت و پويائی می دانند که روشهای منسوخ بر محور تفکرات جزمی و ايدئولوژيک با واقعيات تطابق ندارد.
هر واژه از" طرح " تصوير ميلاد تمدن مردمی است که با احساس خوش بينی و تدبير عقلاني  و علمی زوال استبداد را چاره جوئی می کند و بدور از توهم فراگرد تحول مسالمت آميز را جستجو می نمايد اين طرح با درک عميق"از ضرورت هماهنگی گروههای ناهمگن و اخذ تصميمات منطبق بر واقعيات به عنوان عاملی اساسی در انتقال مسالمت آميز به جامعه ای خردورز و عقلانی " خواست عمومی را بازتاب می دهد.
" برای اتحاد جمهوری خواهان ايران"با آگاهی از اينکه " دموکراسی را نمی توان با نيروی قهر به جامعه تحميل کرد " و اينکه "دموکراسی نيازمند نيروی عظيم و آگاه انسانها و حاصل نوآوری و تعامل انديشه در حوزه های گوناگون و مشارکت همگان در اخذ تصميمات و انتخاب شيوه زندگيست " سازماندهی نيروهای اجتماعی را بر بنيان ليبراليسم  برای ايفای نقش شايسته و مسئولانه در فرآيند تحولات طلب می کند تا ضمن بهره برداری از نيروهای بالقوه ملی و بين المللي  در تلاشی گسترده و سازمان يافته  نظمی نوين و دموکراتيک را جايگزين ساختارهای کهنه نمايند بی ترديد "در فضائی  دموکراتيک با اتکا به اينکه منشاء قدرت از مردم و برای مردم است چاره جوئی مصائب  از جمله بی ثباتی اقتصادي  و تورم فرساينده  به سهولت امکان پذير خواهد بود "
" برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" نقطه عطفی است در مبارزات مردم ايران،  تا ضمن همگامی با روند های بين المللی و عضويت در نظام جهاني  از مخاطرات جبران ناپذير جلوگيری نمايند. مردم با فرهنگ و فهيم ايران شايستگی و توانائی آنرا دارند با صيانت از کيان ملی  در پرتو دموکراسی  به  آزادی و آسايش   پيشرفت و رفاه  ترقی وصلح  نائل گردند
طرح " برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" با توجه عميق به ضرورت پيگيری تنش زدائی در روابط خارجي  رفع تبعيض از زنان  و...... سناريوی دلگرم کننده ای را خلق کرد.  بر همه ماست که با اتحاد و همرائی در اصلاح و تحقق آن  از هيچ کوششی دريغ ننمائيم .چرا که آغازی است بر يک انتها.
۲٨/۲/۱٣٨۲
  
جملات داخل گيومه از متن مقالات نگارنده است که در شماره هاي  گذشته "اخبار روز" انتشار يافته است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست