سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

پیشرفت انسان


Erich Kästner - مترجم: راشدان علی اصغر


• روزگاری ابلهانی،
پشم آلوده و زشت پوزه،
بر درخت ها چندک زده بودند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ دی ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۰روزگاری ابلهانی ،

پشم آلوده وزشت پوزه،

بردرخت هاچند ک زده بودند.

انسان ازجنگل های توحش بیرون شان کشید

وجهان آسفالت شد

آسمانخراشها سیمای آسمان راخراشیدند.

دراطاق های باحرارت مرکزی سا کن شد

وکک به تنبانش افتاد.

اکنون کنارتلفن نشسته وهمانند روزهای درخت نشینی اش ،

صدایش براوفرمان میراند

ازدورهای دورمی شنود

تادورهای دوررامی بیند

باتمامی جهان درارتباط است

دندانش را مسواک می کند

نفس مدرن می کشد

زمین ستاره ای پیشرفته است،

باسیفون های بی شمارش .

بسته های نامه رادرون لوله شلیک می کند

میکرب هاراشکاروکشت می کند

طبیعت راباتمامی مائده هایش تسخیرکرده است

باسرعت سرسام آوردرآسمان اوج می گیرد

وماه ها ماندگارمی شود.

دیگرچه برجای مانده که هضم و

همه رشته هارا پنبه کند؟

اتم راشکافت

زنای با محارم رادرمان کرد

بامعایناتش کشف کرد که،

قیصرکف پائی صاف ترداشته است!

وبدین سان،باسرودهانی بازمانده،

پیشرفت انسان راکشف کرد

دیدوباچراغ مشاهده کرد

که بازهم برروی زمین ،

چونان همواره،همان میمون باستانیست.....


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست