سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

درس های "خشونت مقدس" در پاریس


دریادل توانا


• تلاش و مبارزه ای که نیروهای راست افراطی، با بهره گیری از فضا و احساسات مردم، ناشی از ترور فجیع و جنایتکارانه "کاریکاتوریست های شارلی" آغاز کرده اند... راه و روشی بغایت نادرست است و به گسترش خشونت و ترور می انجامد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٨ دی ۱٣۹٣ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۵


۱- گروههای افراطی دینی، در حرکتی هماهنگ با راست ترین نیروهای افراطی در غرب، می خواهند با خشونت مقدس، جهان را به کام ترور و جنگ ببرند و دموکراسی ها را هم با خطری جدی مواجه سازند، آنچه در پاریس گذشت هشداری ست برای دنیای مدرن و آزاد، تا به موازین دموکراتیک و حقوق بشر پایبندی نشان دهند و در مبارزه و تلاشی مستمر، دموکراسی را بیش از پیش توسعه دهند از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی همگان بدور از باورهای دینی، ایدئولوژیک و قومی و نژادی قاطعانه حمایت کنند، فقر و بی عدالتی را از میان بردارند و... راه گرایش به سوی افراط گرائی دینی در میان جوانان و مردم را مسدود سازند.
این مبارزه بر بستر مبارزه با اسلام و توهین به آنچه نزد مسلمانان "مقدس" شمرده می شود به نتیجه نمی رسد. تلاش و مبارزه ای که نیروهای راست افراطی، با بهره گیری از فضا و احساسات مردم، ناشی از ترور فجیع و جنایتکارانه "کاریکاتوریست های شارلی" آغاز کرده اند که با اسلام ضدیت می کنند، به مقدسات مسلمانان توهین می نمایند و خواستار اخراج مسلمانان از غرب میشوند و بدور از اصول بنیادین دموکراتیک (حمایت از حقوق مخالف) درخواست می نمایند که مسلمانان چمدانها را ببندند و بروند... راه و روشی بغایت نادرست است، این روش بستر را برای رشد جریانات افراطی مذهبی مساعد و به گسترش "خشونت و ترور مقدس" میدان می دهد.
۲- از ارکان اساسی در مبارزه با رشد و توسعه گروههای افراطی دینی، توجه و حمایت دنیای مدرن از نیروهای ملی و آزادیخواه در کشورهای استبدادی است. این حمایت صرفن استفاده از نیروی نظامی و جنگ با دولتهای استبدادی نیست چرا که دموکراسی را "نه" می توان با جنگ به کشوری صادر کرد و "نه" می توان به مردمی هدیه نمود. دموکراسی بر بنیان تغییر نگرش جامعه شناختی در روابط درونی جامعه و چگونگی شکل گیری و تشکیل قدرت سیاسی جامعه انسانی واقعیت پیدا می کند و گسترش می یابد. بر این اساس دنیای مدرن می باید بر نحوه تعامل و روابط با:
دولت هائی که حقوق بشر را بصورتی گسترده نقص می کنند، مخالفین را به بند می کشند، شکنجه و اعدام می کنند، آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی نیروهای ملی و آزادیخواه را به لطایف الحیل پایمال می نمایند، با یکجانبه نگری افراطی ایدئولوژیک و دینی، در امور سایر کشورها دخالت می کنند و گروههایی را بمنظور دستیابی به اهداف فرقه گرایانه خود سازماندهی می نمایند حتی با تلاش بمنظور دستیابی به سلاحهای نامتعارف، تنش های منطقه ای را ایجاد و وسعت می دهند به نظام و روابط بین المللی بی توجهی می کنند و... تغییری اساسی صورت دهند و تنها بر منافع ملی کشور خود تکیه و تاکید نکنند و برای "انسان و شان انسانی مردم کشورها" ارج و منزلتی قائل شوند.
دنیای امروز نیازمند تغییر جدی در روابط جهانی، میان دولت ها و ملت هاست، دنیای امروز نیازمند روابطی مبتنی بر دموکراسی و آزادی ست، روابطی که بر بنیان موازین حقوق بشر و احترام به منافع ملت ها بنا شده باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست