سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه آری؛ رژیم فاشیستی ترکیه خیر!


ریوار آبدانان


• ظهور موج جدید فاشیسم جهانی، بر ایران و خلق‌های آن نیز تأثیر مستقیم دارد. چپ ایرانی نیز جهت مقابله با فاشیسم از رسالتی اخلاقی و انقلابی برخوردار است که باید به انجام آن برخیزد. حمایت بی‌دریغ و شایان تقدیر چپ ایرانی از انقلاب روژآوا و مقاومت کوبانی را همگی شاهد بودیم. انتظار می‌رود که همین حمایت انترناسیونالیستی خود را از فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و در مقابله با فاشیسم اردوغان نشان دهند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ -  ۷ فوريه ۲۰۱۷


ترکیه با تن‌فروشی سیاسی و امتیازدهی به همگان، دشمنی خود با انقلاب دموکراتیک روژآوا و فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه را به اوج رسانده است. این تلاش‌ها باعث شکل‌گیری توازنات سیاسی تازه اما گذرایی شد؛ اتکا و جایگیری فعال در این توازنات باعث زیان‌های استراتژیک و پیشبینی‌نشده برای برخی طرفین گردید. کشورهای عربستان و قطر، اپوزیسیون لیبرال‌ـ تندروی سوری و برخی جریانات ملی‌گرای کورد، رابطه با ترکیه را استراتژیک تصور کردند اما ترکیه سر همه‌ی آن‌ها را بی‌کلاه گذاشت. در قضیه‌ی تسلیم‌کردن حلب به روسیه، ترکیه به تمام جریانات فوق از پشت خنجر زد. زیرا از منظر اردوغان و فاشیست‌های همدستش هر چیز در راه منافع قدرت‌طلبانه‌ی نوعثمانی مباح است و همگان را باید در راه این منافع مقدس ملی، بسیج کرد. از این رو همپیمانی هر جریان سیاسی با ترکیه، به معنای همپیمانی آن جریان با فاشیسم و قربانی‌شدن در راه آن است.
پیداست که ترکیه تمام نیروی خود را به دشمنی با فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و همه‌ی نیروهای اجتماعی و سیاسی جای‌گرفته در آن معطوف نموده است. اردوغان مدام خطاب به آمریکا، اروپا و جامعه‌ی جهانی با عصبانیت فریاد می‌زند: «یا فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه را ترجیح دهید یا ترکیه را». داعش‌پروری، فاشیسم و دیکتاتوری رژیم اردوغان مواردی نیستند که جهانیان از آن ناآگاه باشند. بنابراین کوردها، عرب‌ها، سوریانی‌ها، ایزدیها، ترکمن‌ها، علویها و سایر نیروهای جای‌گرفته در فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه نیز خطاب به جامعه‌ی جهانی می‌توانند بگویند: «یا ما را ترجیح دهید، یا هیولای فاشیستی ترکیه را». ترجیح ترکیه بر فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، به معنای ترجیح فاشیسم بر دموکراسی است. فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه به دلیل وجود ساختار چندهویتی و حق خودگردانی دموکراتیک برای تمام خلق‌ها، قطب مخالف «فاشیسم و گله‌آساشدگی جامعه» است. بنابراین در راه انسانیت‌مان هم که باشد، سکوت در برابر تجاوزات ترکیه به فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، هرگز پذیرفتنی نخواهد بود. پاسخ حملات ترکیه به فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه قطعا با مقاومتی تمام‌عیار باید داده شود.
البته که تجاوزات ترکیه محدود به سوریه نیست و بزرگ‌ترین نسل‌کشی در باکور کوردستان و ترکیه توسط همپیمانی شوم حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان و حزب حرکت ملی باغچلی در حال انجام است. اردوغان برای تثبیت نظام ظالمانه‌ی خود، فاشیستی‌ترین قانون اساسی قرن را آماده کرده و قرار است آن را در بهار آینده به رفراندوم بگذارد. بی‌شک فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و رژیم اردوغان دو نظام مخالف هم هستند. در یکی دموکراسی تاج سر جامعه است و در دیگری فاشیسمی بدتر از دوران نازی حکمرانی می‌کند. خاطره‌ی تلخ دوران هیتلر، موسیلینی، فرانکو و صدام بار دیگر توسط اردوغان برای انسانیت تکرار گردید. رهایی از فاشیسم هارشده‌ی داعش و کشتارگاهی که توسط ترکیه و مزدورانش در سوریه برپا شده، تنها با انقلابی خلقی و مقاومتی کوبانی‌آسا امکان‌پذیر است. فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه مورد استقبال خلق‌های سوریه قرار گرفته؛ زیرا این فدراسیون، ضمانت‌کننده‌ی زندگی آزاد و همزیستی دموکراتیک همه‌ی آن‌هاست. در برابر این انقلاب دموکراتیک و مدل اجتماعی، اردوغان نیز در همسایگی سوریه می‌خواهد فاشیسم را قانونی و مشروع گرداند. به همین دلیل رژیم فاشیست ترکیه و قانون اساسی‌اش در رفراندومی که قرار است بهار انجام گیرد، می‌بایست با رأی «نه» خلق کورد و تمام دموکراسی‌خواهان ترکیه، به زباله‌دان انداخته شود. زیرا فاشیسم زاده‌ی همپیمانی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه، امکان زندگی آزاد را از همه‌ی شهروندان و گروه‌های سیاسی و اجتماعی ترکیه ازجمله کوردها سلب خواهد کرد.
به اندازه‌ای که فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه الهام‌بخش آزادیخواهان جهان است، سرکرده‌ی فاشیست ترکیه نیز به همه‌ی فاشیست‌های جهان الهام می‌بخشد. از همین رو می‌توان گفت که فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و رژیم اردوغان، در اصل به رفراندوم جامعه‌ی جهانی گذاشته شده. بی‌شک یک «آری» بزرگ و شورانگیز به فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه داده خواهد شد و یک «نه»‌ بزرگ و انقلابی به فاشیسم اردوغانی. زیرا فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه که با خون هزاران جوان آزادیخواه کورد، عرب، سوریانی و مبارزان انترناسیونالیست تشکیل شده، بر پایه‌ی ارزش‌های دموکراسی جهانی و انسانیت استوار گشته است. اما رژیم فاشیستی اردوغان که محصول استثمار و خونریزی و تروریسم می‌باشد، بر انسان‌ستیزی، ضدیت با دموکراسی و دشمنی با آزادی متکیست.

چپ ایرانی و رسالت حضور در جبهه‌ی آنتی‌فاشیسم جهانی:
پیداست که جهان ما با موج وحشتناکی از فاشیسم و راست‌گرایی افراطی مواجه است. از خاورمیانه گرفته تا اروپا و آمریکا این موج فاشیسم را به‌راحتی می‌توان دید و ضربات کشنده‌اش را حس کرد. صدای پای چکمه‌‌پوشان فاشیست در تمام خیابان‌های جهان قابل شنیدن است. بنابراین به یک مقاومت جهانی در برابر فاشیسم نیاز هست. به نام سوسیالیسم، انسانیت، آزادی و دموکراسی باید که فاشیسم جهانی را درهم بشکنیم. فاشیسمی که در ترکیه،‌ اروپا و آمریکا در حال نضج‌گرفتن است، محصول بحران بنیادین نظام سرمایه‌داری است نه قوی‌بودن نظام سرمایه‌داری. مقابله با این فاشیسم از طریق گردآوردن تمام عناصر آنتی‌کاپیتالیست و فاشیسم‌ستیز در زیر یک چتر مبارزاتی مشترک می‌تواند انجام گیرد.
چپ‌ها، فمینیست‌ها، سوسیالیست‌ها، آنارشیست‌ها و اکولوژیست‌های ایرانی نیز در این زمینه وظیفه‌ای تاریخی برعهده دارند. آنها علاوه بر انقلاب پارادایمیک، به همگرایی سازمانی و مبارزه‌ـ کنشگری سیاسی نیاز دارند. این کنشگری سیاسی را می‌توانند در همگرایی برای مبارزه با فاشیسم جهانی، نهادینه سازند. ظهور موج جدید فاشیسم جهانی، بر ایران و خلق‌های آن نیز تأثیر مستقیم دارد. چپ ایرانی نیز جهت مقابله با فاشیسم از رسالتی اخلاقی و انقلابی برخوردار است که باید به انجام آن برخیزد. حمایت بی‌دریغ و شایان تقدیر چپ ایرانی از انقلاب روژآوا و مقاومت کوبانی را همگی شاهد بودیم. انتظار می‌رود که همین حمایت انترناسیونالیستی خود را از فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و در مقابله با فاشیسم اردوغان نشان دهند. چرا که مدل فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، نویددهنده‌ی پیروزی و نهادینگی کمونالیسم دموکراتیک در سرتاسر خاورمیانه است و این دستاوردی ارزشمند برای تمام چپ‌ها و آزادیخواهان جهان به‌شمار می‌رود.   

* «ریوار آبدانان» عضو ریاست کل «کنفدرالیسم جوامع کوردستان ک.ج.ک» می باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست