سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

ایران در آستانه ی فروپاشی
برگردان از متن انگلیسی: داکتر میرعبدالرحیم عزیز


محمد قراگوزلو


• ایران در آستانه ی اضمحلال قرار گرفته است! به عبارت دیگر، یک دشمن بزرگ ایران را احاطه کرده است. برجام- یک معاهده بین ایران و ۵ کشور جمع یک- قادر نشد که برای به دست آوردن یک زندگی بهتر به فرصت مناسب دست یابد. تعزیرات متعدد جدید توسط امریکا آغاز شده است، زیرا دولت رئیس جمهور ترمپ ادعا می کند که اردوی ایران (سپاه پاسداران) راکت های جدید را آزمایش کرده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ تير ۱٣۹۶ -  ٣۰ ژوئن ۲۰۱۷


ایران در آستانه ی فروپاشی
یک مقاله در باره ی تأثیر نئولیبرالیسم بر ایران


مقدمه:
ایران در آستانه ی اضمحلال قرار گرفته است! به عبارت دیگر، یک دشمن بزرگ ایران را احاطه کرده است. برجام- یک معاهده بین ایران و ۵ کشور جمع یک- قادر نشد که برای به دست آوردن یک زندگی بهتر به فرصت مناسب دست یابد. تعزیرات متعدد جدید توسط امریکا آغاز شده است، زیرا دولت رئیس جمهور ترمپ ادعا می کند که اردوی ایران (سپاه پاسداران) راکت های جدید را آزمایش کرده است. امریکا همچنان شکایت کرده است که ایران در عراق و سوریه مداخله نموده و از تروریسم حمایت می نماید. سایر تعزیرات به منظور تخلف از معاهده ی حقوق بشر عنوان شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، حسن روحانی وعده داده بود که "اگر برنده شد، تعزیرات را نقض خواهد کرد." حالا که او انتخاب شده است، هر کس می داند که او به قدر کافی قدرت ندارد که به وعده های خود جامه ی عمل بپوشاند. آخرین جدال بین رهبر ایران (آیت الله خامنه ای) و رئیس جمهور روحانی نزد همگان افشاء گردیده است.

شکاف یا جدال
بدون تردید که جدال بین رهبر عالی و رئیس جمهور ایران رو به صعود بوده و در حال افزایش است که نشان دهنده ی یک شکاف در عالیترین سطح قدرت سیاسی ایران است. رهبر ایران معتقد است که حکومت روحانی خصوصاً در ساحت اقتصادی موفق نبوده است. بعد از انتخابات اخیر، روحانی با تندی جواب داد و در مورد ریشه مشروعیت اشاره نمود. او ادعا کرد که "مشروعیت سیاسی یک رهبر مذهبی به وسیله رأی مردم تعیین می گردد."
بازتاب صحبت روحانی در صحبت رهبر عالی ایران که مقامات ارشد به شمول رئیس جمهور، اعضای پارلمان و رئیس قوه ی قضائیه را مخاطب قرار داد، مشاهده می شود. رهبر گفت: "اقای رئیس جمهور در مورد اقتصاد کشور صحبت کرد. او گفت که این کار بایست انجام شود، آن کار بایست انجام شود، لاکن هرگز نمی گوید که او کی است که بایست را دستور می دهد، بلکه خودش!."
روحانی قصد دارد که بحران ایران را از طریق مارکیت آزاد، خصوصی ساختن و دعوت سرمایه های خارجی تا در صنایع سرمایه گذاری نمایند، حل نماید. لاکن رهبر این طرح را حمایت نمی کند. آیت الله اضافه کرد: "در سالیان ۱۹٨۰-۱۹٨۱ اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب (ابوالحسن بنی صدر) جامعه را دو قطبی ساخت و کشور را به مخالفان و موافقان تقسیم کرد." این طرح نباید تکرار شود.
بعد از این جدال و بعد از این که آیت الله، روحانی را مورد انتقاد و ملامتی قرارد داد و او را تحقیر نمود، حکومت ایران رویداد سالانه "قدس" مربوط به فلسطین را به راه انداخت. روحانی که خود دراین گردهمائی اشتراک کرده بود (روز آخر رمضان) مورد حمله یک عده از مظاهره چیان قرار گرفت. آنها فریاد می کشیدند که "روحانی – بنی صدر، پیوند تان مبارک، سرنگون باد دروغگویان، سرنگون باد ملا های امریکائی." روحانی مجبور شد که به سوی موتر (ماشین) خود برود. مردم فقیر در این مناقشات گیر افتاده و زندگی شان بدتر شده می رود. حالت ایران طور ذیل ارزیابی می شود:

شاه سقوط کرد!
در حقیقت، ٣٨ سال از انقلاب ایران گذشته است. در سال ۱۹۷٨، ایرانیان علیه شاه (شاه سابق) و نظامش اعتراض نمودند. طبقه کارگر خصوصاً کسانی که در فابریکه های مهم کار می کردند، به اعتصاب عمومی دست زدند. تمام مورخین و کسانی که در مورد انقلاب ایران مطالعه و تحقیق کرده اند، معتقدند که اگر کارگران دست به اعتصاب نزده بودند، انقلاب پیروز نمی شد. واقعاً، انقلاب با یک سلسله اعتصاباتی که کارگران به راه انداخته بودند، به پیروزی رسید. من ۱۲ مضمون و یک کتاب در توضیح این حادثه با شکوه نوشته ام. به علاوه ی این مضامین و کتاب ها، یک عده از مورخین و فلاسفه هم تحقیقات خود را به نشر رسانیده اند. برحسب این کار ها مانند مایکل فوکو و یرواند ابراهیمیان، اکثریت ایرانیان می خواستند که به آزادی و تساوی برسند. آنها در خیابان ها و فابریکه ها فریاد می کشیدند و تقاضا می کردند: نان، خانه، آزادی و عدالت برای همه. زمانی که شاه موفق نگردید که از عهده ی بحران برآید و جامعه به سوی موقعیت خطرناکی پیش می رفت، آیت الله خمینی که در عراق زندگی می کرد، به انقلاب پیوست و رهبری انقلاب را عهده دار شد! مردم اکثراً سخنرانی معروف آیت الله را در گورستان (آرامگاه) تهران فراموش نمی کنند. مردم در گورستان اجتماع کرده بودند، جائی که بعضی شهدای انقلاب در آن جا دفن شده بودند و به آیت الله خوش آمد گفتند.

وعده های انقلابی!
در بیانیه اول خود، آیت الله در مورد جنایات شاه صحبت کرد و گفت: "اگر ما قدرت را بگیریم، ما خدمات اجتماعی مانند آب، برق، انرژی، مخابرات، حمل ونقل، تعلیم وتربیه، طبابت و حفظ الصحه را مجانی خواهیم گذاشت". او همچنان گفت: "ما برای هر یک خانه مناسب اعمار می کنیم". او ادامه داد "ما برای شما آزادی اجتماعی و فردی می آوریم. زنان آزاد خواهند بود تا هر چه که می خواهند بپوشند. ژورنالیست ها، لیبرال ها و مارکسیست ها آزاد خواهند بود تا هر چه که دل شان می خواهد بنویسند، بگویند و فکر کنند. او وعده کرد: "به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بر مردم حمله نموده و آنها را بدون حکم قاضی بازداشت نماید. او فریاد کشید: "اجازه نمی دهم که تبعیض و استثمار باز گردد."
اگر شما به وعده های او توجه نموده و بدان معتقد می شدید، شما تصور می نمودید که ایران مانند هالند یک کشور پیشرفته خواهدشد! هرچند که ٣٨ سال از انقلاب گذشت و ایران به یک بنگله دیش دیگر مبدل شد. وعده های آیت الله جذاب بود و هیچ کس نمی دانست که همه ی آنها فراموش خواهد شد. بعد از این که شاه سقوط کرد، ۹۵ درصد در انتخابات اول به آیت الله و نظامش رأی دادند! یک نظامی که جمهوری اسلامی مسمی گردید.   

چه اتقاق افتاده است؟
حال ٣٨ سال است که انقلاب اسلامی قدرت را در دست گرفته است. آنها بیش از ۱٣۵۰ میلیارد دالر از بابت فروش نفت به دست آورده اند. این یکی از عواید آنهاست.
یک نظر مختصر در بقیه این مضمون ارائه می شود،
طبق احصائیه دولت:

اجتماعی:
• ٣۵ درصد مردم بی سواد اند.
• بیش از ۱۵ میلیون در محلات کثیف شهر ها زندگی می کنند.
• احصائیه واقعی نقطه امنیتی در ایران است. یک عده زنان که تعداد شان معلوم نیست، بدکاره اند. ۲٣ درصد زنان بدکاره متأهل اند! آنها صرف برای پول فاحشگی می نمایند. شاید شوهران شان زندانی یا بیکار باشند. ما دقیقاً دراین مورد نمی دانیم، زیرا تحقیق دراین خصوص یک پدیده ی غیر قانونی است.
• رقم طلاق رو به افزایش است.
• مدت طولانی است که خشونت علیه زنان تعجب خلق نمی کند.
• کودک کارگر تقریباً در هر چهار راهی دیده می شود.
• اعتیاد به مواد مخدره و تریاک، استعمال تریاک صنعتی خصوصاً در میان متعلمان (شاگردان) رو به افزایش است. اکثریت محبوسین به خاطر معامله مواد مخدره زندانی می شوند.
• محیط ماحول- مانند جنگلات، دریا ها (رود خانه ها) به منظور اعمار قصر ها برای حاکمان کاملاً صدمه دیده اند. هیچ فردی متوجه خشکسالی نیست. خشکسالی بدترین موقعیت را برای دهقانان و باغداران خلق کرده است. اکثر جهیل ها و دریا ها (رودخانه ها) خشک شده اند. در جنوب کشور، بیش از ده میلیون مردم از هوای ناپاک رنج می کشند. هوا پر از گرد و خاک است.
• سرعت پخش مرض سرطان و بعضی امراض ناشناخته ی دیگر، در حال ازدیاد است. تعداد کثیری از متخصصان، طفیلی ها را دلیل اصلی این حادثه می دانند.
• کارگران اجازه ندارند که تشکیلات خود مانند سندیکا ها را بسازند.
• گردهمائی های عامه برای مولفان در هر موردی که باشد، غیر قانونی است.

فرهنگی!
• برحسب احصائیه بین المللی، ایران یکی از افسرده ترین و دلتنگ کننده ترین جوامع در جهان است. زنان نمی توانند لباس های شاد آور و رنگه در دفاتر، پوهنتون ها (دانشگاه ها) و حتا در خیابانها به تن نمایند. آنها مجبوراند که لباس تاریک به تن نموده و مو های خود را در محضر عام بپوشانند.
• زنان اجازه ندارند که برای تماشای مسابقات فوتبال و سایر بازی ها به استدیوم بروند.
• زنان نمی توانند در جاده ها بخوانند و بایسکل رانی نمایند.
• سینما، موزیک، کُتب، مجلات و سایر تولیدات فرهنگی تحت سانسور شدید قرار دارند.

سیاسی
• دولت ایران بیش از ۲۰۰ بیلیون دالر در انرژی هسته ئی سرمایه گذاری نموده است. هر چند که،آنها مجبور شدند تا همه نیرو گاه ها را بعد از معاهده ی برجام منهدم نمایند. این یک نکته ی مهم است که هیچ فردی نمی تواند سوال نماید که چرا اینقدر پول بی جا و برای هیچ سرمایه گذاری گردید! ۱۵ سال قبل، من یک مضمونی در یکی از روزنامه های ایران نوشتم- یک ژورنالی که توسط حکومت خاتمی حمایت می شد- قوای قضائیه فوراً روزنامه را تعطیل ساخت و من را تهدید به حبس کرد.
• برحسب احصائیه بین المللی، دولت ایران یکی از فاسد ترین در جهان است. علی رغم این که نیروی کار ارزان است، نه کمپنی ها و نه سرمایه گذاران بزرگ علاقه مند به سرمایه گذاری بر صنایع در ایران هستند. زیرا زیان سرمایه بلند است و اقتصاد در رکود انفلاسیونی قرار دارد.
• آزدی مطبوعات یک مصیبت واقعی است. ایران و کوریای(کره ی) شمالی بزرگترین زندانها برای خبرنگاران هستند.
• فقط در سال ۱٣۶۷ (۱۹٨٨) بیش از ۵۰۰۰ فعال سیاسی بعد از محاکمه کوتاه (دو دقیقه) اعدام گردیدند. این محاکم توسط دو شخص رهبری شد:
- اولتر از همه آیت الله رئیسی که مایل بود در انتخابات بعدی رئیس جمهور شود.
- آقای پور محمدی که وزیر عدلیه در حکومت روحانی است.
این حادثه غم انگیز یک کشتار واقعی دسته جمعی است. این ادعا توسط آیت الله منتظری که پسرش آن را پخش کرد، به اثبات رسید.

اقتصاد
• شاید شما شنیده باشید که آقای قالیباف، رئیس بلدیه (شهردار) تهران، یک مرد نظامی و یکی از کاندیدان در انتخابات اخیر، مکرراً گفت: "۹۶ درصد مردم فقیر اند و هیچ چیزی ندارند، لاکن ۴ درصد مانند بیلیونر ها زندگی می کنند. این در حکم یک سیستم اولیگارشی است.
• نزدیک به هشت میلیون بیکار اند، بدون این که یک سنت عاید داشته باشند.
• حد اقل مزد در ماه ۲۰۰ دالر است. در حالی که برای یک زندگی عادی، شما باید ۱۲۵۰ دالر عاید داشته باشید.
• ۷۵ درصد خانواده های کارگران زیر خط فقر به سر می برند! واقعاً که آنها زندگی نمی کنند، آنها برای زنده ماندن مجادله می نمایند.
• هر چیزی را که آیت الله وعده داده بود که آزاد باشد بسیار گران شده است، گران تر از قیمت بین المللی به مقایسه عاید، مانند تعلیم و تربیه، تشخیص و درمان، حمل ونقل، مخابرات و غیره. آنها همه شخصی شده اند!
***

سرانجام      
این مضمون با این فرضیه آغاز شد "ایران با شتاب به سوی انهدام می رود". اجازه دهید تا استدلال خود را کامل نمایم:
ایران در گودال عمیقی افتاده است!
چه کسی می تواند در این کشور بقاء نماید، فقط مردم!

تهران، ایران ۲۶ جون ۲۰۱۷
داکتر محمد قراگوزلو

* بخش نظرات این مقاله غیرفعال است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست