سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو:
زمان شدیدن سیاستی نو می طلبد!


اردشیر قلندری


• تصویرهای زیبای تلویزیونی مصیبت های حقیقی مردم را پنهان نمی کند. تاریخ به خوبی می داند، ناشنوایی بالایی ها به خواستها و نیازهای جامعه به کجا ختم می گردد. در صد سال پیش نیز همین اتفاق افتاد، در ان زمان منجی کشور انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر شد. در صد سالگی دو انقلاب و جنگ جهانی – فرصت مهمی در راستای اندیشیدن به اینده پیش امده است. سیاست فاصله طبقاتی بطور اجتناب ناپذیر موجب تکانهای اجتماعی، گسست چشم انداز یگانگی ملی، مصیبتها و تهدیدات می گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۶ -  ۷ اوت ۲۰۱۷


 یک ربع قرن از ان روز سیاه، روزی که اتحاد شوروی جنایتکارانه متلاشی شد، گذشت. میوه تلخ توطئه بلاویژ (محلی که یلسین از روسیه و شوشکیویچ از بلاروس، کرافچوک از اکرائین اعلان استقلال کردند م.) همچنان زندگی ما را مسموم می نماید. در این 25 سال توهم بهبودی اوضاع را فقط قیمت بالای نفت توانست فراهم کند، تازه انهم برای برخی از هم میهنان.
ما شاهدیم، که اوضاع در کشور رو به وخامت است. فقر ده ها میلیون انسان را احاطه کرده است. اموزش و پرورش ، درمان پولی می گردد، عمومیت و کیفیتش بشدت نزول کرده است. همزمان مشتی الیگارش کاخ های مجلل، قایق های باد بانی چندین میلیون دلاری و هواپیما خریداری می کنند، میلیاردها دلار به بانکهای خارجی پمپاژ می شود. فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر می گردد. یک درصد حدود 80% مالکیت کشور را تصاحب کرده است. ناعدالتی های اجتماعی به بالاترین حد ممکن رسیده اند.
اری، بحران در روسیه ادامه دارد، و بطور اجتناب ناپذیری عمیق تر می گردد. بوجه دولتی در سه سال اینده تلاشی تولید و سقوط سطح زندگی را تضمین می کند. درامد خزانه به 13 تریلیون روبل رسیده است. این دیگر ایستایی (تورم) نیست، انهدام اشکار است. متعاقبن، بخش حقیقی اقتصاد فاقد حمایت می گردد. حوزه های اجتماعی فشرده تر خواهد شد. استانها هرچه بیشتر بدهکار می شوند، دولت بخشنده است اما فقط برای بانکها. در سالهای اخیر در سامانه بانکی حدود 3 تریلیون روبل ریخته شده، اما از این بابت درتولید و سطح زندگی مردم اتفاقی نیافده است.
در این مدت گروه های اجتماعی بزرگ که وضعیت اقتصادیشان بهترشده باشد،ملاحظه نشده است. طبقه کارگر تخستین قربانی اصلاحات دروغین گردید. در فرایند خصوصی سازی غارتگرانه صنعت روسیه متلاشی شد. طبقه کارگر بشدت کوچک گردید. همزمان تعداد کسانی، که معروف به "پرولتاریای دفتری" هستند، افزایش یافت. تازه همانا هم بشدت استثمار میشوند. زندگی این دسته و هم اندسته سنگین گشته است. در نبود پول بسیاری برده ی وام مسکن و تسهیلات مصرفی می گردند.
کشاورزان نیز در وضعیتی دشوار قرار گرفته اند. تعداد بسیاری از تولیدات مجتمع های بزرگ بشدت کاهش یافته است. کشاورزها بحال خود رها شده اند. در وحشت سال های 90 پایه های قدرتمند مادی-فنی صنایع کشاورزی نابود شدند. اینک در برخی مناطق در زمینهای کشت علف های هرز روئیده، در سایر موارد تقسیم زمین در جریان است. روستایی ها یا بیکار اند، یا بابت چندرغازی بیگاری می کند. از بودجه کشور برای امور کشاورزی تنها یک درصد مصارف به ان اختصاص یافته است. این- افتضاحی است برای دولت روسیه.
زمانی "اصلاح طلبان" با صدایی بلند اعلان کردند، که خویش فرمایان بزرگ و خُرد امید و تکیه گاه انها هستند. امروز این قشر نیز زیر شلاق مالیات و تسهیلات مینالد، توان رقابت را با سرمایه های بزرگ ندارد. به تبع آن، میلیون ها نفر از تامین خانواده وا مانده اند.
وضعیت تحقیر امیز روشنفکران روسیه- دانشمندان، معلمان، پزشکان، کنشگران فرهنگی. حوزه های علمی و فرهنگی هرچه بیشتر بدون حمایتهای دولتی می مانند. افریندگان حقیقی هنر بی تحرکند، هنر حقیقی را با هرچیز مبتذل غربی قاطی کرده اند.
ایا امکانی از این سقوط پر پیچ و خم وجود دارد؟. ما، مطمئنیم که وجود دارد! باید از همه ظرفیت سازنده جامعه بهره گرفت. دهها میلیون هم میهنان ما در بدترین شرایط بسر میبرند. قسمت عمده انها سرشار از نیرو و انرژی میباشند. انها قادرند پایه محکم احیا و توسعه روسیه گردند. بدین خاطر نیاز به تغییرات است، نیاز به یک سیاست اجتماعی و اقتصادی اصولی میباشد.
نیروهای چپ میهن پرست برنامه تائید شده برونرفت میهن از بحران – "ده گام بسوی یک زندگی شایسته" را پیشنهاد می نماید. این برنامه در فوروم اقتصادی ارلوفسک تدوین و پیشنهاد گردید، در کنگره نمایندگان کارکنان حوزه کشاورزی و نمایندگان سطوح مختلف به تائید رسید.
ما به کرار تاکید کردیم، و بار دیگر تکرار می کنیم که: انتخابات 2016 در بسیاری از موارد تقلبی بوده است. این انتخابات به شکلی از گفتمان گسترده سراسری تبدیل نشد. شگفت انگیز نیست، که این انتخابات دارای کمترین شرکت کنندگان در تاریخ روسیه معاصر بود. از بابت مواضع، دولت روسیه شانس تاریخی خود در برونرفت از بحران را از دست داد. کشور به از دست داد زمان گرانبها ادامه می دهد. به نظر می اید، ما یگانه کشور در دنیا هستم که اقتصادش در حال ریزش است، اما از دید دولت در حال رشد. حزب "روسیه واحد" از نیروهای چپ، سوسیالیسم می ترسد، برایش فریب جامعه، بازی با ژرنیوفسکی و ناوالسکی راحتتر است.
میهن ما دارای چنان امکاناتی است که همین امروز می تواند در مسیرسازندگی قرار گیرد. پیشنهادات حزب کمونیست روسیه، توانایی افزایش درامد بخشی از بودجه روسیه تا 25 تریلیون روبل را فراهم کرده است. با اجرای این پیشنهادات بودجه کشور نه در راه انهدام، بل توسعه همه جانبه را هموار می سازد.
مساله حاد کشور بطور اجتناب ناپذیری نیازمند تصمیمات قاطع میباشد. تصویرهای زیبای تلویزیونی مصیبت های حقیقی مردم را پنهان نمی دارد. تاریخ به خوبی می داند، ناشنوایی بالایی ها به خواستها و نیازهای جامعه به کجا ختم می گردد. در صد سال پیش نیز همین اتفاق افتاد، زمانی که تزار خودکامه زیر فشار بورژوازی روسیه قرار گرفت، فروریزی کشور اغاز گردید. در ان زمان منجی کشور انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر شد. در صد سالگی دو انقلاب و جنگ جهانی – فرصت مهمی در راستای اندیشیدن به اینده پیش امده است. سیاست فاصله طبقاتی بطور اجتناب ناپذیر موجب تکانهای اجتماعی، گسست چشم انداز یگانگی ملی، مصیبتها و تهدیدات می گردد. زمان درس اموزی از گذشته فرا رسیده است.
در سالهای نزدیک نیاز به تغییر رویکرد سیاسی دولت هرچه بیشتر خواهد شد. بی اندازه مهم است که برونرفت از این بحران سنگین صلح امیز و دمکراتیک صورت گیرد. در این راستاهمه انتخابات از انتخابات شهرداری ها تا ریاست جمهور باید کنترل گردد.
ما خوب می فهمیم که انتخابات بعدی ساده نخواهند بود. میهن پرستان روسیه، باید اماده مقاومت در سختگیریها، "شستشوهایی مغزی" گسترده، پوپولیسم نامحدود، انحراف توجه شهروندان از مساله داخلی کشور باشند. مقاومت در برابر این روش و پیشنهاد رویکردی جدید، در توان فرصت طلبان سیاسی و شارلاتانها، جارزنان لیبرال، نوکران انور اب نیز نمی باشد.
برای همه، چه نمایندگان منافع کارگران و کشاورزان، چه دانشمندان و مهندسان، معلمین و پزشکان، دانشجویان و پیش کسوتان جنگ، نمایندگان تجارت های خُرد و متوسط، زمان وحدت فرا رسیده است. این امر تنها در یک اتحاد گسترده نیروهای مردمی- میهن پرست ممکن میباشد. این اتحاد باید پاسخ نهایی به فرایند تخریب و زوال روسیه گردد. باید تضمینی در راستای برون بُرد کشور از بن بست باشد. ما به اتحاد پایداربا همه اقشار، با انانی که ذی نفع در حل صلح امیز و دمکراتیک مساله انباشته شده می باشند، نیاز داریم.
در برابر تهدیدات داخلی و خارجی روسیه، نیاز به یک دولت- نیروهای میهن پرست است. تجربه ایجاد چنین اتحادی را ما داریم. حزب کمونیست اماده یک مبارزه سرتاسری جهت اینده ای درخشان در کشور می باشد.
مقاله فوق در اوایل 2017 بازپخش شده، تا یاد اور خطراتی باشد که روسیه را تهدید می کند. جا دارد اضافه کنم، اقتصاد روسیه در شرایط فعلی نه تنها بهبود نیافته، بل در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است. در این چنین شرایطی، تحریمات اخیر امریکا در واقع، در راستای افزایش فقر و ایجاد ناارامی های اجتماعی بیشتر، در نهایت فروپاشی جامعه، تمامیت ارضی روسیه را نشانه رفته است.
در شرایط کنونی برای خلق روسیه نیز راه چندانی نمانده است: یا زندگی زیر فشار تحریمات بهمراه فقر بیشتر، یا برچیدن بساط الیگارشی حاکم، با در پیش گرفتن مسیر اقتصادی بالنده تر. در غیر این صورت یک آه و افسوس دیگر، بغیر از انچه که امروزه از بابت نا ایستادگی سرتاسری، باور به بهشت سرمایه داری بمهراه خیانت رهبران که موجب فروریزی شوروی گردید، اینبار کوتاهی در حفظ کشور، متعاقبن، محو شدن کشوری بنام روسیه در نقشه جغرافیایی خواهد گذاشت.
غرب در زمینه ویرانی کشورها، از طریق انقلابات مخملی، بر بستر فقر که پی امد سیاستهای نادرست اقتصادی، امتناع از مطالبات مردم.... برنامه ریزی میشوند، به اندازه کافی در کشورهای جهان تجربه اندوخته است.
در این مقاله زیوگانف صدر حزب کمونیست روسیه، بر پایه واقعیات انکار ناپذیر، مهار روند اضمحلال جامعه روس، شرایط برونرفت را برپایه برنامه حزب کمونیست روسیه، در یک دولت – نیروهای میهن پرست با شرکت همه اقشار می بیند، تلاش دارد، راه را برای یک حاکمیت دمکراتیک، بر پایه رویکردهای عدالت محور هموار سازد.
در بیست وپنج سال گذشته جامعه از سوسیالیسم شوروی تا بحال مسیر پر پیچ و خمی را گذرانده، الیکارشی در روسیه امروز با تلاشی کامل باقی مانده های صتعت شوروی، تنها در زمینه صنعت نفت، گاز، صنایع چوب، تولید منابع خام و فروش تسلیحات نظامی بهمراه ادغام و بزرگ شدن بسیاری از بانکها به کمک و فشار دولت، بیشرفتی داشته و پا برجاست. در واقع، الیکارشی در سالهای اخیر روسیه را به بازار کالاهای ارزان قیمت چین تبدیل کرده است. در زمینه تولید کشور در هر سال چندین گام به عقب میرود.
از طرفی نیز، دخالتهای نظامی در راستای تامین منافع الیکارشی حاکم، هزینه های گزافی بر این اقتصاد وارد اورده، شگفت اور نیست، که در طی چند سال اینده؛ یا شاهد خروج نیروهای نظامی روسیه از برخی مناطق خواهیم بود، با با دخالت غرب برچیدن بساط این الیکارشی، جانشینی الیکارشی دیگر با زرق و برگ غربی به کاخ کرمیلن. انچه که معلوم است، در طی چند سال اینده بعید است روسیه در همین وضع کنونی باقی بماند.   
با اینهمه، باید گفت، با ادامه تحریمات اخیر امریکا اقتصاد کشور هرچه بیشتر شکننده گشته، در مسیر سقوط قرار خواهد گرفت. هیچ چشم اندازی در راستای رشد اتی در اوضاع اقتصادی روسیه مشاهد نمی شود، همه ی حرف ها و وعده های دولت آقای پوتین در راستای عوامفریبی است.
بر همین خاطر، سیاستهای حزب کمونیست با در نظر داشت اوضاع امروز= دگرگونی یا تصاحب قدرت از الیکارشی حاکم را به تنهایی میسر نمی داند. ساختمان سوسیالیسم در این شرایط اقتصادی بر پایه برنامه حزب ناممکن است.
بنا بر این، با داوری بر پایه برنامه حزب کمونیست، دال بر تشکیل بلوک دولت نیروهای- میهن پرست، شرایط انقلاب سوسیالیستی در روسیه امروزی موجود نیست. بر همین اساس، تئوری پیش گرفتن مسیر اتحاد شوروی توسط پوتین و دستگاه حاکم، که توهم در برخی از ارزومندان ایرانی در راستای بازسازی اتحادشوروی ایجاد کرده است، عملا مردود می شود.
   
منبع مقاله ی زوگانف: سایت حزب کمونیست روسیه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست