یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


به نوزادم (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹٨

دوست داشتنِ خود (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹٨

"بس دیر داها" و "گئنه ده..." (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹٨

رنگِ دردها (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣۹٨

خشمِ آب (ادبیات)

۱۷ فروردين ۱٣۹٨

رنگِ درد (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣۹٨

نامه ای در بهار از زندان (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹٨

دوستِ من درختِ بادام (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۷

وقتی به چشمانت نگاه میکنم (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۷

ماه در خاورمیانه (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۷

آنگونه... (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۷

یالنیزلیق (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣۹۷

گردشِ دلها (ادبیات)

۱٨ بهمن ۱٣۹۷

پُل (ادبیات)

۱۵ بهمن ۱٣۹۷

خواهشِ دل (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۷

عشق (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۷

درباره ی زندگی (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹۷

اورهان ولی کانیک (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣۹۷

در آیینه ی آب با آسمان (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣۹۷

وطنم (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۷

گولوشلریوین غزلی (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۷

فرهاد (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۷

وارطان ین اولومی، آبائی نین اورک یاراسیندان (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

بخاطر شما (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۷

حسرتِ چشمانم (ادبیات)

۴ آذر ۱٣۹۷

خیال (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۷

در برابرم هستی الان (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۷

سحر رویاسی (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۷

خودنمائی و چهار شعر کوتاه دیگر (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۷

"هیچ نماند" و "ببخشا" (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

هانس کورت فلَمینگ (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۷

سهم شیر (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣۹۷

گاهی (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۷

کارد به استخوان رسیده (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۷

نان، شراب، تو و من... (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹۷

چشم هایت (ادبیات)

۱۷ خرداد ۱٣۹۷

آنچه را که فراموش نکرده ام (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۷

باران شوم اگر (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷

پیش درآمدی برای عشق (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷

" جایگاه هایمان" و "کارگر مبهوت" (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۷

دوست میدارمت از دور تو را (ادبیات)

۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

اینک بروم من (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹۷

چشمها، لبها و زبانها (ادبیات)

۱۹ فروردين ۱٣۹۷

آنچه را که دُرناها می آورند (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۷

سودای هستی (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۷

تا وقتی که روی زمین صورت زیبای عشق گردد (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

 

بهرام غفاری


بازگشت به صفحه نخست