یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

شمارش معکوس سقوط؟

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : ایراندخت آریا

عنوان : وقت شمارش گذشته است
اگرقراراست این لحظات حساس وسرنوشت سازرابرای شمارش بگذرانیم فرصت رهائی
آزادی خودومیهنمانراازدست میدهیم.اینکه این جنایتکاران وقوم اشقیامردم وکشوررابه
سوی نابودی کشانیده اندبااین نقش آفرینی که ظاهراازجدال آنهاحکایت میکندباطنا سر
مردم شیره میمالندتااسرائیل وآمریکاایران راویرانه‍یایرانیهاکند.این بیدینان وغاصبان وشیادان
جزآنچه که مأمورانجامش هستندانجام نمیدهندوگرنه اگرمردم آنهارابدارنیاویزنداربابانشان
آنهارابجرم قصوردرانجام مأموریت بدارخواهندآویخت البته بدست همین مردم.بنابراین
فریب نخوریدبگذاریداین گرگان وحشی یکدیگررابدرندزهی موفقیت برای ما،وظیفه‍یمابقول
بانی این رژیم خونین ومنحوس وایرانی ستیزباوحدت کلمه وهمه باهم بودنست تاهم
این جابران وآدمکشانراازبین بریم وهم دست اربابانراازمیهن کوتاه نمائیم.ماحتی فرصت
مذاکره راهم ازدست داده ایم زیراهرروزکه میگذردناوجنگی اسرائیل بخاک ماوخانه‍یماهر
لحظه نزدیکترمیشود.وقت قیامست،وقت رستاخیزماست،وقت یکپارچگی است،وقت غرش وخروشیدنست مثل دریاهمچون سیلاب.بایدباسیل جمعیتمان موانع رانابودسازیم
۱۵۱۵۷ - تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨٨       

    از : بریسیما ر

عنوان : iran
نظام!.. بر بایه جهل و خرافه بنا شده و به سبب سست بودن ریشه اش بارها در معرض متلاشی شدن بوده و هست
..اما اخوند جماعت به این سادگی قدرت و ثروت باد اورده را رها نخواهند کرد تاریخ بارها نشان داده که در ساده ترین گزینه برایشان معامله بر سر ازادی ایران بوده و هست
باشد که عزم و اراده ایرانیان باکدل و دقت نظر نخبگان سیاسی ایران عزیزمان را برنده این میدان نماید
۱۵۰٣۶ - تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨٨       

    از : ش. فردا

عنوان : آنچه همه بر آن متفق القولند
روند وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت حضور در میان مردم به ناچار همه ما را آنچنان درگیر نموده که ناگزیر باید همه بحثهای حاشیه ای را به کناری نهیم و دست در دست هم به یاری مردم بشتابیم و صد البته حتی به نماز جمعه برویم و الله اکبر بگوییم. دلیل این چرخش که حتی دوستان اخبار روز هم به آن صحه گذارده اند، جوهر و اساس کلام این مقاله است و آن چیزی نیست بجز شکاف عمیقی که در پایه های رژیم ایجاد شده و قابل انکار و چشم پوشی هم نیست. فردای میهن امروز آغاز شده و هر آن کس از اجزای این نظام که امروز با این حرکت همراه شود، می تواند برای پیشبرد اهداف جنبش مفید واقع گردد و نباید نادیده گرفته شود. فراموش نکنیم که تعمیق شکاف در بالا به همان اندازه اهمیت دارد که ادامه جنبش مردم در خیابان و در کنار این دو ضلع سوم این مثلث فشار نیروهای خارج از کشور به دولتهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای محکوم نمودن دولت کودتاست. اینها نقاط قوت این حرکت مردمی هستند که بی شک همه را به آینده امیدوار نموده اگر چه هیچکدام ضرورتا" به معنای نابودی رژیم نیست مگر آنکه جنون حاکم بر بیت رهبری مردم را به نقطه بی بازگشت ببرد و خود ناخواسته قبر خود را در روند وقایع آتی بکند و الا ما هنوز با چنین شرایطی فاصله داریم و نباید فراموش کنیم که شعار "مرگ بر دیکتاتور" هنوز به معنای سقوط نظام نیست.
۱۵۰۲۵ - تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨٨       

    از : ش. فردا

عنوان : آنچه همه بر آن متفق القولند
روند وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت حضور در میان مردم به ناچار همه ما را آنچنان درگیر نموده که ناگزیر باید همه بحثهای حاشیه ای را به کناری نهیم و دست در دست هم به یاری مردم بشتابیم و صد البته حتی به نماز جمعه برویم و الله اکبر بگوییم. دلیل این چرخش که حتی دوستان اخبار روز هم به آن صحه گذارده اند، جوهر و اساس کلام این مقاله است و آن چیزی نیست بجز شکاف عمیقی که در پایه های رژیم ایجاد شده و قابل انکار و چشم پوشی هم نیست. فردای میهن امروز آغاز شده و هر آن کس از اجزای این نظام که امروز با این حرکت همراه شود، می تواند برای پیشبرد اهداف جنبش مفید واقع گردد و نباید نادیده گرفته شود. فراموش نکنیم که تعمیق شکاف در بالا به همان اندازه اهمیت دارد که ادامه جنبش مردم در خیابان و در کنار این دو ضلع سوم این مثلث فشار نیروهای خارج از کشور به دولتهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای محکوم نمودن دولت کودتاست. اینها نقاط قوت این حرکت مردمی هستند که بی شک همه را به آینده امیدوار نموده اگر چه هیچکدام ضرورتا" به معنای نابودی رژیم نیست مگر آنکه جنون حاکم بر بیت رهبری مردم را به نقطه بی بازگشت ببرد و خود ناخواسته قبر خود را در روند وقایع آتی بکند و الا ما هنوز با چنین شرایطی فاصله داریم و نباید فراموش کنیم که شعار "مرگ بر دیکتاتور" هنوز به معنای سقوط نظام نیست.
۱۵۰۲۴ - تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨٨       

    از : فرداد (شاهین) شکوهی رازی

عنوان : سد شکن ...
قطره قطره های خون

رود جاری زمان.

طرح آسمان باز

روی چشم نیمه باز .

کوچه نعره میزند

آی بی خرد ببین

سورنا

صدای ماست.

سیل میشود صدا

سد شکن بخار آه...

آی بی خرد ببین

ما در کنار هم

سبزیم و پرتوان

آری به اتفاق

سبز میشود جهان.

کودکان اعتماد

باز میکنند کام

قطره قطره

مشت مشت

آی بی خرد ببین

دلمه میکند شعار

راه میرود شعور...

دستها در آسمان ...

آی بی خرد ببین

مشت ها به سوی توست

سبز سبز خنده ها

سرخ سرخ سینه ها

سر برون کن از جبین

مرگ در آرزوی توست.

از وبلاگ قفس تنهائی ... www.ablimu.persianblog.ir
۱۵۰۰۰ - تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨٨       

    از : ارژنگ اردوبادی

عنوان : جنگ زرگری
عاملین کودتا علیه ملت با ترفندهای نخنما شده با این سیاه بازیها سعی دارند افکار عمومی را از کودتا منحرف کنند و نباید در این دام افتاد و بازیچه آقا مجتبی ولیعهد سید علی و عوامل روسی آنها شد.
۱۴۹٨٨ - تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨٨       

  

 
چاپ کن

نظرات (۶)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست