یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

درباره ی حقوق شهروندی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : مسعود راد

عنوان : حقوق بگیر اجنبی؟
فعالان حقوق بشر که از حقوق و منافع شما دفاع می کنند حقوق بگیر اجنبی اند آقای شاکری؟ و حتما شما که از منافع حکومت ارتجاعی دفاع می کنید اصیل و وطن پرستید؟ عکسش منطقی تر به نظر می رسد.
۵۹۰٣٣ - تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲       

    از : کیا

عنوان : تا زمانی که ولی‌ مرکز تصمیم گیریها است صحبت از قانون در کار نیست!
در قانون اساسی‌ هم بندهای جالبی‌ موجود است ولی‌ این آقایان تا به حال قوانین را رعایت نکرده اند.

این میتواند فقط برای خارج باشد!

من امیدوارم که سر عقل بیایند و کمی‌ قانونمند شوند!
۵٨۹۵۶ - تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۲       

    از : ما خوشباوران

عنوان : خودمونو گول نزنبم
بابا آخوندا دارن دوباره سر ما شیره می مالن. تو همین حقوق شهروندی اشون هم همه چیز موکول به این شده که مخل اسلام و شیعه نباشه

منشور جدید نمی خوایم: اینو بما بگن که چرا یه ایرانی سنی مذهب بِا یا یهودی یا بهایی و یا بی دین ریال یا یک زن لایق و شایشته و کاردان حق کاندید شدن برای پست ریاست جمهور ی رعا نداردندارد.
چرا ایرانیان بهایی از همه حقوق خودشون محروم هستن
چرا همنسگرایان را بدار می آویزانند.

تازه چرا زنان حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند.
چرا زنانی که مایل به سر کردن چادر نیستند را مجبور به این کار می کنند.
چرا مسیحیان و یهودیان ما حق خوردن مشروب ندارند
چرا زنان غیر مسلمان را مجبور به چادر سر کردن می کنند
و هزاران سئوال ساده

اما تلویزیون آخوندی با بوق و کرنا نشون میده که شیعیان تو نیویورک زنجیر زنی می کنند. و حزب الههی شستشوی مغزی شده میگه شیع عه داره همه جا را میگیره نمیگه که ببین در کشور مسیحی بما آزادی می دن اما ما اینجا به هموطنان غیر شیعه خودمون هم آزادی نمی دیم.

خلاصه نیروهای مترقی نباید با دبدبه و کبکه دوباره تیبلیغات آخوندی را با بوق و کرنا بزرگ کنند تا فردا دوباره مردم ناامید بشن. نه بزرگ به حکومت. و نفرت بر این حکومت آخوندی
۵٨۹۴۷ - تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲       

    از : ایکاروس

عنوان : برتری "حقوق شهروندی" بر "حقوق بشر"
بازهم رهنمودی از "نامی" "شاکری" این کشته مرده "اصلاحات":
"حقوق بشر" را رها کنیم اما حقوق بشر در "چهارچوب سازوکارها وقوانین موجود" و مورد نظر اصلاح طلبان (ببخشید منظورم اعتدال گرایان بود، حقوق بشراصلاح طلبی کمی رادیکال است و ممکن است به مذاق مقام معظم رهبری خوش نیاید و موجب تکدر خاطر ایشان و جناح اوباش گشته و همه چیز را بهم بریزد) رها نکنیم. همین فقط چیزی در حد "بضاعت مردم کوچه و بازار" باشد که اصولا" نه زنانشان دغدغه برابری با مردان دارند و نه نیازی به حق تشکل و حقوق اقتصادی و آزادی بیان دارند، فقط کافی است نانشان بدهیم تا احیانا" در زمان لازم جهت چانی زنی از بالا در خدمتمان باشند. اصولا" توسل به قانون اساسی خودمان بسی بالاترو "موثرتر ازتاکید بر"حقوق بشر" (کذایی) خواهد بود" که بسیاری از "فعالان مدافعین ایرانی اش حقوق بگیر اجنبی اند". هرچه باشد این سند "حقوق شهروندی"، میثاق ما ("اصلاح طلبان" و "اعتدال گرایان") با هم وبا قدرت حاکم است ، "قدرتی که هنوز از وفاداری اش به قانون اساسی اعلام برائت نمی کند " (دیگر با چه زبانی این "قدرت حاکم" بیچاره باید بگوید که بابا جان سه سه بار نه بار غلط کردم و ....خوردم همین قانون اساسی را هم نوشتم و اینکه مبنای من فقه و قانون شریعت صدر اسلام است)
۵٨۹۴۶ - تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲       

    از : peerooz

عنوان : منشور جهانی حقوق بشر
جناب شاکری،
نمیدانم به خصن جواب گویم یا به خصین و یا دختران معاویه و عجالتا به هیچکدام. در تاریخ است که عثمان نسخه های متعدد قران را سوزاند و یکی را جهت مرجع نگاه داشت که کلام خدا دوتا نشود. سالها پیش در پای منبری با حضور " علما " بودم و " عالمی " بر منبر کلمه ای از قرآن را اشتباهی خواند و یکباره با اعتراض دسته جمعی
" علما " روبرو شد تا کلام خدا تحریف نشود.

زبانم لال اگر بخواهم منشور جهانی حقوق بشر را با قرآن قیاس کنم ولی آیا میتوانم بگویم که برای هر جنس اصل در بازار نمونه های قلابی جهت منافع زودگذر و شخصی فراوان است و نمیتواند با نسخه اصلی برابری کند؟ آیا امکان دارد که نسخه های اجرا شده از این منشور در روس و چین و آمریکا و عربستان سعودی و نعوذ بالله در ایران نسخه های قلابی حقوق بشر باشند؟ فرض محال که محال نیست؟
۵٨۹۴٣ - تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲       

    از : م گل بهار

عنوان : بدون شرح!!!!
ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ- ﺗﻤﺎﻣﯽ
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

- زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ
۵٨۹۴۰ - تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲       

    از : نامی شاکری

عنوان : "حقوق بشر " و حقوق شهروندی !
به احتمال زیاد ، پیش نویس "حقوق شهروندی " پیشنهادی رئیس جمهور از همین امروز با مقاومت و طعن ولعن کارشناسان و صاحبنظران رسانه های "آقایان جهان " مواجه خواهد شد. استارت این برخورد را خانم مهرانگیز کار، پریشب در مصاحبه با BBC زد !
لابد فراموش نکرده اید که اکثر سازمان ها و نهاد های "حقوق بشر"ی دنیا در زمان جنگ سرد و توسط "آقایان جهان" برای تقابل با دولت ها و سیاست های غیر لیبرال بلوک شرق تاسیس شده اند و اعتبار حقوق بشری آنها از آغاز مورد تردید بوده است . آقای گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی ، سال ها پس از فروپاشی به نکته ای تامل برانگیز اشاره می کند : بسیاری از مردم قلمرو اتحاد شوروی سرانجام بسیاری از امکانات و حقوقی را که در مبارزاتی سخت و طولانی به دست آورده بودند ،در نظام پساشوروی از دست دادند ، بی آنکه چیز دندان گیری هم گیر روشنفکران و فعالان "حقوق بشر"ی ضد شوروی آن دوران (مثل ساخاروف و سولژنیتسین) بیاید...(نقل به مضمون کردم.)
به نظرم بسیاری از روشنفکران و فعالان "حقوق بشر" ی ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند! (شخصا باور دارم که بسیاری شان هم حقوق بگیر اجنبی اند!)
"حقوق بشر" را رها کنیم ؟ به نظرم بله ! اما حقوق بشر را رها نکنیم . تمرکز بر حقوق شهروندی در چارچوب سازوکارها و قوانین موجود ، شانس صیانت از حقوق مردم را در ایران افزایش می دهد ، جلوی هرز رفتن بسیاری از نیروها را می گیرد و از دامنه ی مغولتازی ارباب ارتجاع و اقتدارگرایی می کاهد.در عین حال امری ممکن و در بضائت مردم کوچه و بازار است . استناد به همین قوانین و مقررات جاری و موجود از جمله قانون اساسی ج اا در حال حاضر (و تا سالها) موثرتر از تاکید بر "حقوق بشر" خواهد بود. دست کم ، این سند (با تمام نارسایی ها و گاه تناقضاتش) حاصل مبارزات و مساعی همین مردم و میثاق بین آنها با هم و با قدرت حاکم است. قدرتی که هنوز از وفاداری اش به قانون اساسی اعلام برائت نمی کند و اصلاح طلبانش نیز امکان اصلاح و ارتقاء آنرا حسب اقتضا منتفی نمی دانند!
۵٨۹٣٨ - تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲       

  

 
چاپ کن

نظرات (۷)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست