سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

سرمایه داری دولتی شوروی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : دیلمان

عنوان : طلب کاری از تاریخ
اقای مالجو در ابتدا بگویم که انقلاب روسیه برای ما مردم ایران فواید و مضراتی ببار اورده از فواید ان لغو همه امتیازات و انواع دخالت های نضامی و اقتصادی از جانب روسیه تزاری بوده که همراه انگلیس با ایران همچون مستعمره رفتار کرده وبا نوکر منش کردن شاه و رجال ان روز جلوی انسجام و توسعه را سد کرده بودندخروج روسیه از دخالت باعث بهم خوردن تجاوز گری کلاسیک شد و شمال ایران نفس راحتی کشید
اما مضرات ان ایجاد وحمایت انقلبیگری کاذب بخصوص در نهضت جنگل و صدور اندیشه چپ در در محافل روشنفکری ایران شد چطور وقتی از انقلاب جهانی نا امید شده و بفکر استقرار سوسیالیسم در کشور واحد افتاده انگاه توسعه سوسیالیسم در کشوری بغایت عقب افتاده چون ایران تجویز کرده و انتر ناسیونالیسمی تشکیل داده که وظیفه اش دفاع از کشور شوراها بوده است
از مقدمه ای که مرقوم فرموده اید از شروع انقلاب سوسیالیستی در کشوری با سرمایداری ضعیف که بر اثر محنت جنگ بهم ریخته وسرشار از فقر و مصیبت بوده با تعبیر احتمال جوشش انقلاب در اروپای باختری واینکه از فرصت پیش امده حالا که حزبی با تجمع انقلابیون حرفه ای در ان اشفته بازار اماده کسب قدرت سیاسی هستند صرفنظر نشود نگاه تایید امیزی داشته ایدواینکه فرصتی را که تاریخ ارزانی داشته نمی بایست با اگر واما عدم پایه اقتصادی واحتماعی انقلاب سوسیالیستی وبا مارک اکونومیسم از دست داد
حال این سیوال پیش میاید در فردای بلبشوی انقلاب ایران با شرایط رشد نیروهای مولده امروزه اگر گروهی روشنفکر حرفه ای در قالب حزب ویا گروه بدنبال کسب قدرت سیاسی و استقرار سوسیالیسم باشند بشرط انجام یک تجربه نامعلوم که مورد تایید شما در روسیه بوده مورد تایید شما خواهد بود
پاسخ باین سیوال بسیار پراهمیت و راه گشا هست چرا که حتما واقفید بسیاری از چپ امروز از استقرار سوسیالیسم در هر زمان وهر مکان سخن میگویند یعنی با وقوع هر شرایط انقلابی اتی بخشی از انرژی جامعه از نظر من صرف یک اوتوپی بیحاصل خواهد شد و با کجدار ومریز کردن تجربه شوروی ان حادثه بنوعی تکرار میگردد
٨٨۵۶۷ - تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۷       

  

 
چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست