میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

سازمان راه کارگر: روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، طبقه کارگر ایران گوشه ای از نیروی عظیم خود را به نمایش گذاشت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۵ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت دستگیری کارگران و معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۴ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران در نکوداشت روز جهانی کارگر
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): حمله وحشیانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به گردهمائی کارگران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب حکمتیست ایران: اول مه؛ دهها کارگر دستگیر شدند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)

    جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)

در دفاع از سوسیالیسم (۶۳)
تشکل یابی و همبستگی طبقاتی، تنها راه رهایی طبقه ی کارگر!

میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): پیام به معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اریبهشت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ (٣۰ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه ی مشترک چهار حزب و سازمان جمهوری خواه به مناسبت اول ماه مه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ (٣۰ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان راه کارگر: زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۹ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران: گرامی باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۹ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز مبارزه با ستم و استثمار!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲٨ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سفره خالی زحمتکشان را سیل با خود برد!-آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲٨ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: اول ماه مه و زنان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۷ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) تجدید پیمان دیگری برای گسترش مبارزات متحد کارگران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۶ آوريل ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰