میز احزاب
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    اخبار روز

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت): صحبت حکام ظلمت شب یلداست! به امید یلدای پیروز!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱۴۰۱ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) و حزب کمونیست ایران: سرکوب نام آوران هنر، فرهنگ و ورزش، نشانه‍ی درماندگی حاکمیت اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱۴۰۱ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): در همراهی با فراخوان در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۱ (۱٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

حزب توده ایران: اعتصابات کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

اطلاعیهی مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۱ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

شش حزب و سازمان جمهوری‌خواه دموکرات: سیاست خارجی اتکا به شرق و دشمنی با غرب، نقض منافع ملی است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۱ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

بیانیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره ضرورت تشدید مبارزه برای «لغو مجازات اعدام»
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (سازمان فدائیان خلق ایران): مردم ایران این جنایات را بی مکافات نمی گذارند! اعدام دومین فعال جنبش انقلابی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعدام جوانان شجاع، حاکمیت را از خشم مردم نجات نخواهد داد!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت): پاسداری از هستی، شأن و کرامت انسان بنیان حقوق بشر است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱۴۰۱ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

حزب توده‍ی ایران: اقدام ضد بشری حکومت جمهوری اسلامی در آستانه‍ی روزِ جهانی حقوق بشر؛ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) و حزب کمونیست ایران: فراخوان به اعتصاب و اعتراض در دفاع از جان زندانیان سیاسی دربند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

دو پیام مرکز ھمکاری احزاب کردستان خطاب به مردم مبارز ایران و محکومیت اعدام محسن شکاری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱۴۰۱ (۹ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱۴۰۱ (۹ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

اعلامیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت): اعدام فرزندان ایران را متوقف کنید! ننگتان را خونین‌تر نکنید!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱۴۰۱ (۹ دسامبر ۲۰۲۲)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰