یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


سیزیف بر شانه های گلندام (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۷

دارها (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹٣

شمن (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۲

فمینیست تر از فمینیست (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۱

غزل, غزل به دلم چنگ می‌‌زند (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۱

آقا قورباغه ای (ادبیات)

٣۰ شهريور ۱٣۹۱

در چمدانم چیزی نیست/ جز گیسوانی که گناهی نکرده اند/ ولم کنید! (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۰

نگاهی‌ به فیلم" جدایی نادر از سیمین" (ادبیات)

۹ دی ۱٣۹۰

اسبهای وحشی (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣٨۹

جغرافیای عربستان" (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣٨۹

یک صدف مرا کافیست... (ادبیات)

۱۴ اسفند ۱٣٨٨

"مکان" (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣٨٨

از پیراهن زخمی تهران (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣٨٨

رد لخته ها (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣٨٨

 

فریبا شادکهن


بازگشت به صفحه نخست