سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


تاریخ‌نویسی یا تاریخ‌سازی؟ (یادبود)

۱٨ تير ۱٣۹٨

گرامی باد یاد یاران (یادبود)

۲ دی ۱٣۹۶

بدرود رفیق خولیو (یادبود)

٨ آذر ۱٣۹۶

هوشنگ امیرپور (یادبود)

۹ مهر ۱٣۹۶

به یاد محمد علی پژمان (یادبود)

۷ شهريور ۱٣۹۶

سوسیالیسم رویایی من (سیاسی)

۱ مرداد ۱٣۹۶

به یادِ خسرو صفائی در سالگردِ مرگ او (یادبود)

۹ ارديبهشت ۱٣۹۶

این تاریخ است یا توّهم ذهنی مغشوش (سیاسی)

۱۱ مرداد ۱٣۹۵

بگذار تنها پسر من بی‌پدر شود (سیاسی)

٣۱ مرداد ۱٣۹۲

در برزخ سنت و مدرنیته (مساله ملی)

۲٨ بهمن ۱٣٨۵

روایتی دیگر از یک حادثه (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣٨۵

 

باقر مرتضوی


بازگشت به صفحه نخست