یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گوش های او هم نمی شنود!

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : م بهروز

عنوان : در تونس و مصر انقلابی صورت نگرفته است!
سوال میشود که چرا مردم ما مثل مردم کشورهای تونس و مصر موفق به سرنگونی حکومت جمهوریه اسلامی نشده اند. فکر نمیکنید که این سواله بی معنی باشد؟ ایا حکومت مصر سرنگون شده است؟ درمصر حد اکثر یک جابجاییه فردی صورت خواهد گرفت باضا فه چند رفورم که بهیچوجه اولیگارشی را تغییر نخواهد داد. ارتش بعنوانه قدرته اصلی باقی میماند. برعکس انکه روزنامه ها و سایره وسایله ارتبا طه جمعی اعلام میکنند ارتش یک ارگانه بیطرف نیست و پارهه اصلی و تعیین کننده اولیگارشیه مصر بوده و باقی خواهد ماند. ارتشحتی پروسه تغییر را رهبری میکند. 
تونس مثاله اصاصا متفاوتی نیست. اگر چه بن علی از مقامه ریاست جمهوری ساقت شد و ازکشور فرار کرد، اما در آن کشور هم اولیگارشی و درراس ان ارتش حتی با قدرت بیشتری باقیماند. امیدوارم که دوستانه عزیز حسرت چنین تغییری رانمیخورند.
٣۴٨۰۶ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۹       

    از : الف باران

عنوان : کدام ملتی در جهان آرزوی داشتن چنین حکومتی را دارد ؟!
"مار گزیده از طناب سیاه و سفید هم میترسد"! روند سیاست ضدّ مردمی،شکنجه گر و آدمکش قرون وسطایی جمهوری اسلامی هر چند که خون به دل‌ مردم ستمدیده و داغدیده ایران نمود ولی‌ باز تاب آن نه‌ فقط در حکومت آینده ایران بلکه در تمام کشور‌های اسلامی کابوسی از ترس و وحشت را آفرید! هم حکومت ایران و هم ارتجاع جهانی سعی‌ دارند که هر قیام و خیزشی را در لباس مذهب بپیچانند و بدینوسیله خواسته‌های اقتصادی و دمکراتیک مردم محروم را پنهان کنند.مردم جان به لب رسیده این کشور‌ها در آمدی بیش از یک تا دو دلار در روز ندارند و روند بازار جهانی میرود که مخارج و احتیاجات روزانه مردم را در سطح بین المللی بصورت دلار توازن کند.چه کسی‌ با در آمد یک یا دو دلار در روز میتواند مواد غذایی و سایر لازمات زندگی‌ روزانه را به قیمت دلار بخرد ؟ امروز در ایران اسلامی زندگی‌ چنین است در آمد به ریال و تومان و خرید مایحتاج به دلار ! اگر عدالت اجتمایی در ایران و در حکومت عدل اسلامی وجود داشت اینهمه فساد و فلاکت اجتمایی وجود نداشت،کسی‌ برای امرار معاش کلیه‌های خود را نمیفرخت و یا پدر مادر دردمندی به خاطر سیر کردن بقیه فرزندان خود یکی از دختر های خود را نمیفرخت...! چرا میلیون‌ها جوان معتاد در ایران ؟ برای اینکه هیچ سرمایه فکری و مالی باید آنها وجود ندارد و همه چیز را به لحظه‌ای از خود بیخود شدن فدا میکنند و چون پولی‌ برای خرید آن ندارند به فروش آن اجبار میشوند و با طناب داری آرامش میگیرند ! به همین گونه است فحشا و دزدی و ... این افراد قربانیان یک جامعه فاسد هستند و نباید چنین تصور کرد که ما با اصلاح نمودن خود میتوانیم جامعه آلوده‌ای را اصلاح کنیم ! این عقاید مخرب توجیه کنند عامل بنیادی مخرب جامعه است.عامل بنیادی باید از بین برود، این سرطان عمومی جامعه باید جراحی شود ! کدام ملتی در جهان آرزوی داشتن چنین حکومتی را دارد ؟!! جزئیات بیشتر را در زندانی به بزرگی‌ ایران ،در دل‌ تمام داغ دیدگان و یتیمان ، در تمام شهرها و روستاهای ویران،و لاله زاران سرخ آزادگان بجویند...الف باران
٣۴۷۵۱ - تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹       

    از : تهمتن - ش

عنوان : گوش های او هم مانند گوشهای حسنی مبارک هم بریده خواهدشد - کمی وقت و صبر لازم ست.
انقلاب مردم مصر به رهبری جوانان ودانشجویان دلیر این کشور ادامه دارد ونفوذ فریبکاران اسلامی و غیر اسلامی حکومتی وطرفدار نظام را تابحال مسدود نموده که حتا مرتجعین اسلامی اخوان المسلیمن هم جرات نفوذ دراین انقلاب را نداشته و از نفرت عمومی مردم مصر وجوانان رشید آنها از مداخله دراین جنبش صد در صد مردمی و دمکراسی خواه مطلع بوده و به همین خاطر گروه ارتجاعی و ضدمردمی اسلامی خودرا در انقلاب مصر و آینده آنرا ; در هاله ای از شک وتردید پنهان کرده(خصوصیت هر دارودسته ی اسلامی) ومذبوحانه منتظر فرصت در دزدیدن انقلاب مردم مصر در آینده است. اما مگر نه این است که خبرها از جمعیت ۳۰٪ این گروه درجامعه مصر سخن میگویند؟؟پس بااین حساب جمعیتی بیش از ۲۵میلیون ازجامعه ی مصر را تشکیل میدهند!!؟؟ و هم اکنون این جمعیت اسلامی درکدام سوزاخ قایم شده اند؟؟ آیا اثری ازاین برادران اسلامی در انقلاب مردم مصر ; بجز یکی دو زن محجبه اسلامی که صورت خودرا بجز دوچشم پوشانده و همچنین یکی دو مرد ریشوی کثیف اسلامی با سران وسبیل تراشیده اسلامی; کسی اثری ازاین مرتجعین درانقلاب مردم مصر دیده است؟؟ این جمعیت دروغین ۲۵ میلیونی!!! هم همانقدر درجامعه مترقی مصر طرفدار دارد که طرفداران ولی وقیح اسلامی درایران و اصولا طرفداران اسلام در ایران را دارند..خوشبختانه انقلاب مردم مصر وپیروزی حتمی آن و قطعا حراست از آن از گزند اسلام و اسلامگرایان ; چه ازنوع ولی وقیحی و چه ازنوع ترکیه ای و اندونزی آن بوسیله همین جوانان ودانشجویان مصری که هم اکنون در سنگر ومیدان انقلاب قرار دارند محافظت خواهدشد که دلیل این نظر هم همین امروز از خودداری این جوانان با مذاکره با گروه های ضد رژیم از نمونه اخوان المسلیمن و دیگر گروه هاو حتا البرادعی مکار که نقش و ابستگی خودرا به گروه مرتجع اخوان المسلیمن پنهان میکند هم در خبرهای امروز آمده است.. آری جوانان و دانشجویان دلیر مصر از تجارب انقلاب نوین مردم ایران درسال ۸۸ را بخوبی مورد عمل قرار داده و راه نفوذ را بر اسلام و اسلامگرایان را تا بحال مسدود کرده و امتیاز دیگر آنان از جنایتکاران حکومتی که دست شان تا مرفق بخون مردم خود آلوده است -همانند انقلاب نوین مردم ایران; موسوی;کروبی;خاتمی و دیگر جنایتکاران اسلامی - در این انقلاب و به انحراف کشاندن و تاخیر در آن دیده نمیشود..
٣۴۷۴۲ - تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹       

    از : پیمان نجفی

عنوان : ازانقلاب شکست خورده هیچ ملتی تقلید نمی کند!
در حالیکه مهندس موسوی انقلاب کنونی مصر را الهام گرفته از جنبش سبز مردم ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی ارزیابی نمود اما خامنه ای تحولات اخیر مصر را متاثر از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می داند!

با یک کنکاش ساده می توان دریافت که ارزیابی مهندس موسوی به خرد آدمی بیشتر نزدیک تر است تا سخنان تبلیغاتی خامنه ای!

در سخنان مهندس موسوی در مورد انقلاب مصر می توان از روحیه مبارزاتی علیه استبداد و ظلم و ستم در جمهوری اسلامی استنباط کرد اما از سخنان خامنه ای فقط فتنه انگیزی و دخالت در امور دیگر کشورها را تشخیص داد!خامنه ای که بارها با کینه جوئی خاص خویش جنبش سبز را هدایت شده از خارج توصیف کرده است اما از جانب دیگربه خود اجازه می دهد تا نسخه پوسیده انقلاب اسلامی ایران را برای مردم توانمند و باشعور مصر بپیچد و توصیه کند!

در حالیکه بیشتر نیروهای سیاسی بنیان گذار و وفادار به جمهوری اسلامی رفته رفته از حکومت به بیرون پرتاب شده اند وفریاد آخرین مسافر قدیمی قطار قدرت یعنی هاشمی رفسنجانی به گوش می رسد و نامبرده پس از سالها بالاخره از شکست انقلاب اسلامی سخن رانده است ،چگونه می توان انقلاب اسلامی را راهنمای ملت های خاورمیانه برشمرد!

همه بخوبی می دانند که جمهوری اسلامی برای چندمین بار به بحران هویتی و ساختاری گرفتار آمده است وبسیاری از نیروهای حکومتی از بدنه دستگاه قدرت تصفیه و جدا شده اند تا آنجائیکه به آنها اجازه شرکت در انتخابات نیز نمی دهد! حکومت برای حفظ نظام فقط به سرکوب و زندان و اعدام متوسل شده است.همه زمینه های ذهنی و عینی که باعث انقلاب مصر شده است به شکل شدید تری در ایران کنونی نیز وجود دارد.با آگاهی از این موضوع که مصر در محاصره اقتصادی و مشکلات و عواقب آن گرفتار نیامده است اما جمهوری اسلامی علاوه بر گرانی و بیکاری ، کمبود بودجه ارزی در دوران سخت و شکننده محاصره اقتصادی به بن بست رسیده است« افشای تخلف جدید دولت احمدی نژاد: نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است»
.جنبش سبز مردمی که می رفت به یک انقلاب تمام عیار تبدیل گردد اما در سایه عدم شناخت دشمن مردم و مماشات و تسامح نیروهای سیاسی داخل و خارج هنوز نتیجه ای نداده است اما آن جنبش به مثابه آتش زیر خاکستر بسیار فعال است . روزی نه چندان دور جنبش سبز پس از بررسی کمبودها و ضعف به پا خواهد خاست!

نگذاریم تاریخ مشروطه در این سرزمین تکرار شود!

http://aftabnews.ir/vdciuuazrt۱arq۲.cbct.html

دستگاه تبلیغاتی رژیم اسلامی به خامنه ای لقب ولی امر مسلمین جهان داده است!

حجت الاسلام سعیدی:سعیدی: اختیارات ولی‌فقیه به عنوان نایب امام زمان(عج) با اختیارات پیامبر اکرم(ص) یکسان است

مشروعیت ولی فقیه فرازمانی است! http://aftabnews.ir/vdcivuazrt۱arv۲.cbct.html

خامنه ای نیز در این روزها بیکار نمانده است وخود را رهبر انقلابات اخیر در خاورمیانه عربی می پندارد! اما به غیر از نیروهای حزب الله لبنان و حماس که مستمری بگیر رژیم اسلامی هستند اما هیچ مسلمانی دیگر تصویر خامنه ای را در دست نمی گیرد تا به تظاهرات بپردازد!این روزها از تظاهرات تونس گرفته تا مصر و یمن و اردن ـ هیچکس حتی یکبار برای نمونه تصویر خامنه ای و یا خمینی را دردست نگرفته است تا تظاهرات نماید اگر چنین تصویری برای حکومت اسلامی یافت می شد ،آنرا پیراهن عثمان می کرد! اما خامنه ای به زور می خواهد خود را رهبرانقلاب مردم مصر غالب کند! خامنه ای که در ایران در قم و مشهد ـ بیشتر روحانیون از وی تبری جسته اند و نیروهای وسیعی از اصلاح طلبان بعد از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد که در سایه حمایت های شخص خامنه ای انجام گرفت ،از نامبرده تبعیت نمی کنند!مردم ایران از خامنه ای و زیر دستش احمدی نژاد متنفرند اما وی ادعا دارد که مسلمانان جهان بدنبال رهبری خامنه ای و مدیریت احمدی نژاد هستند که در همین باید به یاد دن کیشوت افتاد!

انقلاب ۵۷ از آن روزی که اسلامی شد،شکست خورد.در واقع از آن هنگامی که انقلاب را اسلامی کردند تا غیر خودی ها راتصفیه نمایند و قرائت معینی از اسلام را نصب العین قرار دادند تا دیگران را منزوی نمایند ،حرکت تاریخی مردم ایران به شکست انجامید!آنهائی که سیاست های معین را پیرامون روح الله خمینی طرح ریزی می نمودند تا به نیات پلید خود دست یابند تا به امروز همچنان در دسیسه سازی خود فعال مانده اند!

آیت الله طالقانی در بحبوحه دسیسه گری های قدرت طلبان قرار گرفت و با شجاعت بی نظیری اعلام نمود :

«حکومت دینی مولود استبداد است»

بهمبن خاطرتشنگان قدرت ایشان را از سر راه برداشتند ودر همان راستا روح الله خمینی اجازه کالبد شکافی پیکر وی را که از جانب خانواده وی درخواست شده بود ممنوع اعلام نمود تا آثار مشکوک مرگ ایشان روشن نگردد!

همه بخوبی می دانند که در سایه استبداد پهلوی ، تنها مذهب رسمی اجازه حضور در میان محافل را یافته بود،لذا متولیان مذهب توانستند رهبری انقلاب را بطور مصلحت جویانه از جانب مردم ونیروهای سیاسی بدست آورند.مردم هم در انقلاب مشروطیت و نیز انقلاب ۵۷ از روحانیت به شکل ابزاری بهره بردند تا کمر استبداد را بشکنند!

در انقلاب مشروطیت ـ روحانیت به علت عدم توانائی و نداشتن صلاحیت کشور داری همه اموررا در اختیار نیروهای غیر روحانی ورجال قدرتمند قرار داد اما در انقلاب ۵۷ روحانیت به علوم عصر خود تا حدودی دست یافته بود ودیگر رجال سیاسی قدرتمندی در سایه استبداد شاهی وجود نداشت تا با قدرت طلبی روحانیت به مقابله برخیزد!

قدرت جذبی نظام مدتهاست که از بین رفته است و رژیم سرسختانه مشغول دفع یاران اولیه خود سرگرم می باشد.۳۲ سال از عمر رژیم اسلامی می گذرد و تصفیه ها و جراحی های خونین بدنه نظام همچنان ادامه دارد. فرقه ای خاص و هدایت شده دررژیم اسلامی که مانند یک تومور خطرناک درون نظام را می خورد در نهایت کشور را پرتگاه سوق خواهد داد.هاشمی سرنوشت انقلاب و نظام را کشور گره زده است تا مبادا در سایه نابودی رژیم اسلامی ،کشور نیز نابود گردد.اما این بر همگان آشکار شده هست که مردم ایران دیگر با حفظ نظام در پی پاسداری از کیان کشور نیستند بلکه آنها بدین نتیجه تاریخی دست یافته اند که برای نجات کشور ابتدا باید حاکمان مستبد و بی تدبیر باید ازاریکه قدرت سیاسی سرنگون کرد!"اصول‌گرایان افراطی هنوز از هاشمی می‌ترسند.جریان اعتدالی است که می‌تواند کشور را نجات دهد.

می‌گوید همان‌هایی که همه می‌شناسندشان نه تنها از هاشمی می‌ترسند بلکه بارها اذعان کردند که از جریان فکری هاشمی رفسنجانی هم می‌ترسند. منظورش از جریان فکری، جریان تکنوکرات‌هایی است که مدعی است تفکر هاشمی را در سپهر سیاسی ایران تربیت کرده و این روزها سایه مدیریت توانمند آنها برای برخی‌ها آزاردهنده است."

http://aftabnews.ir/vdcc۰xqsp۲bqi۱۸.ala۲.htmlاینک خاندان رفسنجانی از نجات کشور سخن می گوید اما هیچگاه دلایل نابودی کشور را به مردم نگفته اند؟
٣۴۷۴۰ - تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹       

    از : الف باران

عنوان : چرا باید این نظام دیکتاتوری و این خونخواری و آدمکشی مثل دیگر کشورهای بپا خواسته کنونی‌ با قدرت مردم سرنگون نشود ؟
"گوش‌های او نمی شنود" ! فقط او نیست که نمیشنود تمام دیکتاتور‌ها گوش‌های شنوا ندارند،آنها فقط صدای ناقوس مرگ را میشنوند ! صدای ناقوس مرگی که بوسیله اکثریت مردم در خیابانها بصدا درآید.آیا از خود سئوال کرده اید که چرا مردم مصر،یا تونس،یمن و اردن و ...از راه‌های مسالمت آمیز رهبری جنبش سبز ما الهام نمیگیرند ؟ چرا به خشونت کور خیابانی پناه میبرند ؟! مردم ایران در تظاهرات پس از انتخابات چه نوع خشونتی از خود نشان داده اند که مورد پسند "رهبران سبز" نبوده است ؟ انگار که باید به قمه کشان حکومتی و آنانکه مردم بیگناه و بی‌ سلاح را به زیر ماشین میگیرند و یا از پل‌ها به پائین پرت میکنند، ادای احترام کرد ؟! مردم چه خشونتی از خود نشان دادند ؟ تمام ابزار خشونتی در دست دشمنان مردم یعنی‌ حکومت است.دیکتاتور ها هستند که به خود فروختگان پول،شتر ،اسب و ساندیس میدهند که خشونت بیافرینند و نه‌ مردم...! چگونه می‌توان با برداشتن یک دیکتاتور نظام دیکتاتوری را از بین برد و با انتخاب آقای موسوی به جای آقای احمدی نژاد جهنم جمهوری اسلامی را به بهشت دموکراسی تبدیل کرد ؟ با علم بر آنکه مقید شده باشد بهشت موعود همان دوران طلایی کشتارهای خونین دهه ۶۰ خواهد بود! به جرات می‌توان گفت که دیکتاتوری به خونخواری نظام دیکتاتوری ایران در جهان وجود داشته باشد و چرا باید این نظام دیکتاتوری و این خونخواری و آدمکشی مثل دیگر کشورهای بپا خواسته کنونی‌جهان با قدرت مردم سرنگون نشود ؟
٣۴۷٣۶ - تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹       

  

 
چاپ کن

نظرات (۵)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست