یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


مرثیه (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۷

به جلّادان موئمن به دروغ (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣۹۷

آن چه هم اکنون اتفاق می افتد (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹۷

مانیفست کودکی ۱۲ ساله (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۷

به جهت بستن در گورستان به روی دوست داران شاملو (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۷

چرا (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۷

دادنامه (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۷

باد مفّرح (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

اروپا (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

به مردگان آن سال (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣۹۶

چرا نمی توانیم انسان ها را در اندازه ی واقعی شان دوست بداریم؟ (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۶

آمدی (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۶

روی خار نشسته ام (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹٣

تا ماه پستانش را از دهانِ چاه بیرون کشد (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٣

بترس! (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۱

بترس! سروده ای از ژیلا مساعد (موسیقی)

۱۵ اسفند ۱٣۹۱

بترس! (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۱

ما را قسمت کردی (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۰

می دانی... (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۰

شاعر (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۰

امشب (ادبیات)

۷ تير ۱٣۹۰

پایان و ماه مغول (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۰

بترس! (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣٨۹

به هستی ابدی شده ی آنان که به نام خدا اعدام شدند (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹

یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید؟! (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣٨٨

به کشندگان دین و قاتلان خدا (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨٨

خانه (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣٨٨

نامه سر گشاده به بسیجی (ادبیات)

۴ تير ۱٣٨٨

قاصدی بفرستید (ادبیات)

۲ تير ۱٣٨٨

قتلگاه (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣٨۶

پیام (ادبیات)

۱۶ شهريور ۱٣٨۶

عاجزان (ادبیات)

۱٨ تير ۱٣٨۶

زن (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣٨۵

آن شب (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣٨۵

نامه سرگشاده به داوران بی ترازو. به ملایان! (ادبیات)

۱۰ مرداد ۱٣٨۵

بر می خیزم (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣٨۴

دوازده هزار (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣٨۴

خطابه (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣٨۴

  چرا (ادبیات)

۱۷ آبان ۱٣٨۴

به مردگان آن سال (ادبیات)

۴ مهر ۱٣٨۴

به خویش (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣٨۴

آهای (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣٨۴

از آسمان کوفته خواهد بارید (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣٨۴

انقلاب (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣٨۴

مهمان (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣٨۴

پری زدگان (ادبیات)

۲ تير ۱٣٨۴

پری زدگان (ادبیات)

٣۰ خرداد ۱٣٨۴

سنگ و توحید (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣٨۴

خشم (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣٨۴

کاش (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣٨٣

انقلاب (ادبیات)

۲۷ مرداد ۱٣٨٣

معجزه (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣٨٣

زمین (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣٨٣

آن چاه (ادبیات)

۲۱ اسفند ۱٣٨۲

میدانی (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣٨۲

نامه سرگشاده به خامنه ای (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣٨۲

بازگشت به ابتدا (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣٨۲

مانیفست کودکی ۱۲ ساله (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣٨۲

زمین (ادبیات)

۴ آذر ۱٣٨۲

هراس خانه (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣٨۲

حقیقت (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣٨۲

گرسنه (ادبیات)

۴ مهر ۱٣٨۲

حقیقت (ادبیات)

۱ تير ۱٣٨۲

آزادی گاهی دشمن خویش می شود (ادبیات)

۲۶ خرداد ۱٣٨۲

هیهات (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣٨۲

تکامل (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣٨۲

و خیابان ها را به هم گره می زد (ادبیات)

۱۹ فروردين ۱٣٨۲

 

ژیلا مساعد


بازگشت به صفحه نخست