یادبود
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    سعید رهنما

به یاد آقای صارم الدین صادق وزیری
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۷ (۱۶ آوريل ۲۰۱٨)

    محمود طوقی

مصطفی شعاعیان و نامه هایش به چریک های فدایی خلق
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)

    علی دماوندی

حاشیه هایی در متن نقش گروههای چپ در انقلاب ایران
نگاهی به برنامه ای از تلویزیون ایران انترناشنال
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۶ (۲۲ فوريه ۲۰۱٨)

    وهاب انصاری

یاد فدائیان خلق، رهبران خلق ترکمن توماج، مختوم، واحدی و جرجانی گرامی باد!
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۶ (۲۰ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

یاد دکتر تقی افشانی نقده گرامی باد
علیرضا افشانی
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوريه ۲۰۱٨)

    بیژن اقدسی

امروز ۱۹ بهمن است، روز فداییان خلق ایران
گذری کوتاه بر جنبش فداییان خلق
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۶ (۹ فوريه ۲۰۱٨)

    پیمان وهاب‌زاده

و به یاد حسین صدری
به انگیزه هفتادوپنجمین سالگرد زادروز پرویز صدری*
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۶ (۲۰ ژانويه ۲۰۱٨)

    مهدی اصلانی

آب‌گوشتِ گربه، واگویی‌ی روایتی مخدوش
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۶ (٣ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

در چهارمین سالگرد مرگ دلخراش منیژه فروهش تهرانی
باقر مرتضوی
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    باقر مرتضوی

گرامی باد یاد یاران
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۶ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۷)

    رضا فانی یزدی

به یاد حاج طاهر احمد زاده
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۶ (٣ دسامبر ۲۰۱۷)

    باقر مرتضوی

بدرود رفیق خولیو
یادبود -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۶ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

محدود به دو مطلق
نفرت از شاه و دلباختگی به خمینی
حسن شریعتمداری
یادبود -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۷)

    مینو همیلی

انسانی که دردِ انسان داشت
در سوگِ عمر محمدی (کاوه)
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۶ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۷)

    باقر مرتضوی

هوشنگ امیرپور
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
یادبود -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰