سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
برزویه طبیب
     مجلس موسسان زود هنگام، ترفند جدید اصلاح طلبان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱۴۰۱ (۴ دسامبر ۲۰۲۲)
     گوش ندهید به آوای جغد پیر؛ برای خشم از رمه خواندن این شیران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (۱ نوامبر ۲۰۲۲)
     سهم مثبت او در اقتصاد سیاسی مارکسیستی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوريل ۲۰۱٨)
     افیون اقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده ها - برزویه طبیب
مقاله ها -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹۴ (۲۵ اوت ۲۰۱۵)
     پروژه وحدت چپ و زمان نتیجه گیری رفیق شیدان وثیق
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۴ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۵)
     نقدی بر نقادی رفیق اسماعیل سپهر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۱ می ۲۰۱۵)
     آقای آذرنگ چگونه از انترناسیونالیسم پرولتری دفاع میکند
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
     آقای پورمندی و خورشت قیمه!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹٣ (۱۰ مارس ۲۰۱۵)
     من شارلی نیستم، زیرا سالهاست که خنده یادم رفته است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹٣ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۵)
     اصقلابی بنام انقلاب و مروری بنام عبور
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹٣ (۱٨ ژوئيه ۲۰۱۴)
     درباره ی داعش و پاسیفیسم مزمن چپ
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٣ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۴)
     توهمی به نام توهم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣۹٣ (۲۷ مارس ۲۰۱۴)
     استقلال، استقلال، جمهوری اسلامی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۲ (۱۲ مارس ۲۰۱۴)
     احضار ارواح فداییان شهید
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوريه ۲۰۱۴)
     آیا ایرادی جدی به مارکس وارد نشده است؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۲ (۱۷ نوامبر ۲۰۱٣)
     آقای خلیق و برادران مارکس
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۲ (۲۰ اکتبر ۲۰۱٣)
     آقای خلیق، زمین بدور خورشید می چرخد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۲ (۵ اکتبر ۲۰۱٣)
     در بیگناهی فرخ نگهدار
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۲ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٣)
     فقدان سیاست ورزی پرنس نوین
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۲ (۹ ژوئن ۲۰۱٣)
     سیاست تحریم و عدم مشارکت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۲٣ آوريل ۲۰۱٣)
     نفت و فرش بهارستان یا لحاف ملا - برزویه ی طبیب
مقاله ها -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۱ (۱٨ مارس ۲۰۱٣)
     تاکتیک واستراتژی
سوسیال دموکراسی در برابر جنبش ناسیونالیستی

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۱ (۱۰ مارس ۲۰۱٣)
     پروژه وحدت چپ یا وحدت راست‎
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰