دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    شبگیر حسنی

نقدی بر نقد نقادانه ی فروغ اسدپور؛
چپ، لنینیسم، مسئله زنان و احسان طبری

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم
جان بلامی فاستر سردبیر مانتلی ریویو، ترجمه‌: هومن کاسبی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ (۱۵ مارس ۲۰۱۹)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داریِ دولتی شوروی!
۳۰. ب. احتمال ها
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی
بوریس کنس‌لایتر، ترجمه‌: کاووس بهزادی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۷ (۱۲ مارس ۲۰۱۹)

    شیدان وثیق

شرحی بر درس‌های جنبش «جلیقه زردها» - مقاله‌ای از الن بدیو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چه‌گونه طبقه را نادیده نگیریم؟
تیتی باتاچاریا، ترجمه‌ی منصوره خائفی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مانیفست فمینیستی
به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن
نانسی فریزر و دیگران، ترجمه‌: مرجان نمازی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چه کسی چپ است؟
یاشار دارالشفاء
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ (۵ مارس ۲۰۱۹)

    رضا جاسکی

چپ: نوسان در میان بیم و امید
چپ، چهل سال بعد از انقلاب
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

نظریه‌ی مارکسیستی و مناسبات اجتماعی- طبقاتی ارضی در توسعه‌ی سرمایه‌دارانه: آسیای شرقی در پرتو رویکردی تجربی
ریچارد وسترا، برگردان: سما. ق.
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۷ (٣ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال
سمیر امین، ترجمه‌: کمال اطهاری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مبارزه طبقاتی در فرانسه
لوموند دیپلوما تیک، ترجمه: مرمر کبیر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوريه ۲۰۱۹)

    سهراب مبشری

چرا جواب سلام را نمی دهند؟
نقدی بر مواضع مسئولان و سخنگویان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوريه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟
لیلا فغفوری آذر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوريه ۲۰۱۹)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی!
۳۰. دولت حزب یا شورایی؟-الف. شرایط پیچیده ی بلشویک ها
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۷ (۲۴ فوريه ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰