دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    سعید رهنما

«انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (۶)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مارکس و انگلس به مثابه کمونیست‌های رمانتیک
میشل لووی، ترجمه: امانوئل شکریان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

ظهور راست افراطی نشانه‌ی برخورد فرهنگ هاست نه تمدن‌ها
گاردین-الیف شفق، ترجمه: عرفان ثابتی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

خوب، الان موقع بازیافت است!
گرگوار شامایو، ترجمه: عبدالوهاب فخریاسری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

ساندرز، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی
همه آن ها به چه معنی است؟

سی. جی. اتکینز، ترجمه: هاتف رحمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    سعید رهنما

گئورگی پلخانف و سوسیال‌دموکرات‌های منشویک روسیه
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (۵)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

صحنه عمل سیاسی ما جهانی است
گفت‌وگو با آلن بدیو
ترجمه: نوید نزهت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

پوپولیسم، نولیبرالیسم و عدالت توزیعی
لارنس الشولر، ترجمه‌: احمد سیف
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی
مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)

نویسندگان: مهسا اسداله‌نژاد، حسام سلامت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چرا دانشگاه را اِشغال می‌کنیم؟
بیانیه‌ی مطالبات جنبش اِشغال دانشگاه «ال.اس.ای»
ترجمه: امیر درویش‌وند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

کارخانه‌هایمان را پس بدهید!
نوشته‌ی: زبیگنیف مارچین کوالوسکی ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹٨ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

از مسیح به لنین … و برعکس
اسلاوی ژیژک، ترجمه‌: کسری بردبار مقدم
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹٨ (۹ ژوئن ۲۰۱۹)

    سعید رهنما

رودُلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (۴)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹٨ (۹ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مانیفست در قرن بیست‌ویکم
یانیس واروفاکیس، ترجمه‌: نرگس ایمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    رضا جاسکی

یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید
ولتر، ما و آسانژ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰