کارگری
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    اخبار روز

فاصله دستمزد ۹۸ از تورم و هزینه معیشت
پروین محمدی در گفتگو با «تامین ۲۴»
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ (٨ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بلایای طبیعی و نقش
فعالین کارگری در سازماندهی و آگاهگری اجتماعی

رامین کبیری
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ (٨ آوريل ۲۰۱۹)

    اخبار روز

تشکل‌های کارگری بر افزایش ریالی دستمزدها تأکید کنند
پرویز صداقت در گفتگو با ایلنا
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بازنده‌ تغییرات آیین‌نامه‌ شورای عالی کار کارگران بوده‌اند
تصویب سبد معیشت به تقویت توان چانه‌زنی طبقه‌ کارگر کمک می‌کند
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سرنوشت سندیکاهای کارگری۴۰سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷
گفتگوی «اندیشه نو» با مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۷ (۱۰ فوريه ۲۰۱۹)

    حسین اکبری

جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۹)

    س. حاتملوی

الفبای کارگری
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۷ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است
فریبرز رئیس دانا:
کارگری -  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۷ (۲۷ دسامبر ۲۰۱٨)

    لیلا رزاقی

جنبش اعتراضی کارگران به کدام سو می­رود؟
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۷ (۲۰ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

دستاورد های مبارزه کارگران هفت تپه برای جنبش مدنی ایران
فرهاد فدایی
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۷ (۶ دسامبر ۲۰۱٨)

    لیلا رزاقی

مدیر جدید آمد، "بخشی" آزاد نشد
۲۸ روز، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چگونه خاتمه یافت
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۷ (٣ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اهمیت ایجاد صندوق های همبستگی کارگری
کارگری -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۷ (۲۹ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درس‌های هفت‌تپه
کارگری -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۷ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٨)

    لیلا رزاقی

"زن و مرد نداریم. درد ما مشترک است"
گفتگو با یکی از زنانی که صدای اعتراض کارگران نیشکر هفات تپه شد
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۷ (۱۹ نوامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحادیه و سندیکا و چالش های آن
کانون مدافعان حقوق کارگر
به بهانه تلاش برای برگزاری مجمع عمومی کارگران شرکت واحد
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۷ (۱۱ نوامبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰