سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
فرهاد عاصمی
     دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک در چین!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷)
     «ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)
     تلفیق مبازه مخفی و علنی «مبارزه ی اقتصادی کارگران در ایران، خصلتی فراصنفی، سراسری و سیاسی دارد»!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوريه ۲۰۱۷)
     نفی مبارزه طبقاتی به سود کیست؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
     اسب ترویا؛ نسخه «آزاد سازی» مبارزه!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶)
     تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۵ (٨ ژوئن ۲۰۱۶)
     «چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی» (ه ا سایه)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
     معضلِ بزرگ اصلی‌ به زعم آقای آصفی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۵ (٣۱ می ۲۰۱۶)
     به عبث خواستند اندیشه اش را بگیرند!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ (٣۰ آوريل ۲۰۱۶)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه انتخابات (۳) - فرهاد عاصمی
مقاله ها -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (۲)
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵)
     حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!
”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
     نگرشِ چپ انقلابی به مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»
زنان -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۴ (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
     اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
     «چپ دگر» و سرگردانی!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹۴ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۵)
     مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     «مصرف مطلوب» در
”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹۴ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۵)
     وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۴ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     آقای زآگلادین و سایه گم شده اش!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     «برنامه حداقل کارگری»!
«اقتصاد سیاسی»ی مرحله ملی- دموکراتیک!

اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
     سرشت دوگانه اعتصاب های کنونی در ایران!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     «اقتصاد سیاسیِ» جایگزین و برنامه اقتصاد ملی!
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     کدام "اقتصاد سیاسی" باید جایگزین
برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۹ می ۲۰۱۵)
     بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۰ می ۲۰۱۵)
     ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣۰ آوريل ۲۰۱۵)
     زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)
     اندیشه هایی در باره ساختارِ برنامه ی اقتصاد ملی!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۴ (٣ آوريل ۲۰۱۵)
     برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ مارس ۲۰۱۵)
     پرواز ققنوس...
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹٣ (۱۷ مارس ۲۰۱۵)
     ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹٣ (۱۲ مارس ۲۰۱۵)
     مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!

زنان -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹٣ (۶ مارس ۲۰۱۵)
     جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ (٣ مارس ۲۰۱۵)
     تـراژدی یـا ملـودرام؟!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲٨ فوريه ۲۰۱۵)
     تز استحاله پذیری سرمایه داری!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹٣ (۲۱ فوريه ۲۰۱۵)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰