یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
فرهاد عاصمی
     دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک در چین!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷)
     «ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)
     تلفیق مبازه مخفی و علنی «مبارزه ی اقتصادی کارگران در ایران، خصلتی فراصنفی، سراسری و سیاسی دارد»!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوريه ۲۰۱۷)
     نفی مبارزه طبقاتی به سود کیست؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
     اسب ترویا؛ نسخه «آزاد سازی» مبارزه!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶)
     تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۵ (٨ ژوئن ۲۰۱۶)
     «چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی» (ه ا سایه)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
     معضلِ بزرگ اصلی‌ به زعم آقای آصفی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۵ (٣۱ می ۲۰۱۶)
     به عبث خواستند اندیشه اش را بگیرند!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ (٣۰ آوريل ۲۰۱۶)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه انتخابات (۳) - فرهاد عاصمی
مقاله ها -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (۲)
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
     سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵)
     حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!
”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
     نگرشِ چپ انقلابی به مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»
زنان -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۴ (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
     اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
     «چپ دگر» و سرگردانی!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹۴ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۵)
     مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     «مصرف مطلوب» در
”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹۴ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۵)
     وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۴ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     آقای زآگلادین و سایه گم شده اش!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     «برنامه حداقل کارگری»!
«اقتصاد سیاسی»ی مرحله ملی- دموکراتیک!

اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
     سرشت دوگانه اعتصاب های کنونی در ایران!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     «اقتصاد سیاسیِ» جایگزین و برنامه اقتصاد ملی!
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     کدام "اقتصاد سیاسی" باید جایگزین
برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۹ می ۲۰۱۵)
     بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۰ می ۲۰۱۵)
     ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣۰ آوريل ۲۰۱۵)
     زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)
     اندیشه هایی در باره ساختارِ برنامه ی اقتصاد ملی!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۴ (٣ آوريل ۲۰۱۵)
     برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ مارس ۲۰۱۵)
     پرواز ققنوس...
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹٣ (۱۷ مارس ۲۰۱۵)
     ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹٣ (۱۲ مارس ۲۰۱۵)
     مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!

زنان -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹٣ (۶ مارس ۲۰۱۵)
     جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ (٣ مارس ۲۰۱۵)
     تـراژدی یـا ملـودرام؟!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲٨ فوريه ۲۰۱۵)
     تز استحاله پذیری سرمایه داری!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹٣ (۲۱ فوريه ۲۰۱۵)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰