یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی رویداد کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


دو ویرگول (ادبیات)

۲٣ تير ۱٣۹٨

به سردار صالحی، نویسنده ساکن هلند (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹٨

آن یار پر ترانه ی من آن نگار رفت (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣۹٨

دو ویرگول (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹٨

دو ویرگول (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹٨

دو ویرگول (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣۹٨

با صد زبان بگو همه از رنج خاک من (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۷

دو ویرگول (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣۹۷

ویرگول (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۷

دو ویرگول (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹۷

دو ویرگول (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۷

دو ویرگول (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۷

دو ویرگول (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۷

ویرگول (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۷

"سنگ ها" و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۷

این منظر آبی (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۷

عُمر (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۷

گُل فیل (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۷

چهار ویرگول (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۶

چند ویرگول (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۶

چهار ویرگول (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۶

چهار ویرگول (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۶

پنج ویرگول (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣۹۶

اسبی بر دیوار (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۵

من هفت نفر بودم (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹۵

تابستان (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣۹۵

از دوری (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣۹۴

پناهجو (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣۹۴

دو سروده (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۴

خواب و ستاره (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۴

سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

در خواب هنوز برمی گردم (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹٣

شارلی ابدو (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣۹٣

"تیغ و آدم ها" و "باطری اسید دارد" (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹٣

برگردانِ سه شعر از شاعر و نقاش سرشناس هلندی "لوسبرت" (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹٣

دو سروده (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹٣

سه سروده (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹٣

بر پشت اسبی ابری و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹٣

خروس چوبی و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣۹٣

گل مریم و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹٣

سه سروده (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۲

دو سروده (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۲

"برای پاره ی تنم" و "زمستان" (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۲

باغبان و مرگ، شعری از نویسنده و شاعر هلندی پیتر فان ایک، ۱۸۸۷ – ۱۹۵۴ (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣۹۲

سه سروده (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹۲

دوری و چهار سروده ی دیگر از "جان موکش" (ادبیات)

۷ آبان ۱٣۹۲

برگردان سه شعر از جان موکش، John Mukesh (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۲

دو شعر از جان موکش (ادبیات)

۲۹ مرداد ۱٣۹۲

ترجمه ی دو شعر از شاعر هلندی الن وارموند (ادبیات)

۱۶ مرداد ۱٣۹۲

ترجمه دو شعر، Sonnet، از برتوس آفیس. مترجم: اکبر ایل بیگی (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۲

دو شعر از هانس آندروس (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۲

دو سروده (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲

این خط اول شعر است (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹۲

برگردان سه شعر از اوا کاکس، شاعر بلژیکی (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۲

سه سروده (ادبیات)

۲۹ اسفند ۱٣۹۱

برگردان سه شعر از جان موکش، ,John Mukesh ۱۹۵۹ (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۱

آریو برزن و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

٣۰ بهمن ۱٣۹۱

ترجمه ی سه سروده از "چیتسکه یانسن" (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۱

حکایت... (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۱

چهار شعر از خانم Ruth van Rossum (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۱

نوشدارو و دوسروده ی دیگر (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۱

سرو و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۵ آذر ۱٣۹۱

تو را عشق می دارم و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹۱

سه سروده (ادبیات)

۶ آبان ۱٣۹۱

"پرنده ام که می گرید" و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۱

"تابستان است" و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹۱

"رنج همین پرنده" و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۱

آن کودک که در نیانگا با ضرب گلوله ی سربازان کشته شد (ادبیات)

٣ فروردين ۱٣۹۱

دو سروده (ادبیات)

۵ آذر ۱٣۹۰

تلفن و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۰

تابستان است... و سه سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۲ شهريور ۱٣۹۰

دوباره حس می کنم و شش سروده ی دیگر (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۰

های و هاهوی دیکتاتور (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣۹۰

سروده هایی از جان موکش (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣۹۰

"در پارک" و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣٨۹

ماه باید باشد (ادبیات)

۱٨ بهمن ۱٣٨۹

ایستاده است جهانبخشم (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨۹

شب (ادبیات)

٨ آذر ۱٣٨۹

آبی به رنگ بودن (ادبیات)

۴ آبان ۱٣٨۹

در مجلس پاییز (ادبیات)

۱۱ مهر ۱٣٨۹

چیزی نیست (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣٨۹

در بهشت سیب و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣٨۹

سوگوار در آینه (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣٨۹

بانوی بخشنده ی من (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣٨۹

ما واقعاً شعله می کشیم (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣٨۹

شرشر شراب (ادبیات)

٣ تير ۱٣٨۹

چشم انتظار کاوه (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣٨۹

هراس از سنگ نیست (ادبیات)

۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹

عکس (ادبیات)

٨ ارديبهشت ۱٣٨۹

جایی برای سکوت (ادبیات)

۱۱ فروردين ۱٣٨۹

گرم در دل بهمن (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣٨٨

زمستان نیز خواهد رفت (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣٨٨

ای کاش مادرم ابر بود (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣٨٨

محمد (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣٨٨

در باغ خاوران (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣٨٨

چون کوزه (ادبیات)

۴ تير ۱٣٨٨


 هرمان برود (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣٨٨

چه می کشد او که نمی کشد (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣٨٨

عقرب به روی شیر و خورشیدم (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣٨۷

تیر و کمان (ادبیات)

۲۵ دی ۱٣٨۷

شتاب (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣٨۷

خاوران (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣٨۷

تابستان شصت و هفت بود (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣٨۷

شعر چیدن است (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨۶

یلدا (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣٨۶

کو کجاست خوابم (ادبیات)

٨ آبان ۱٣٨۶

بر فرشی از باران (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣٨۶

داری تاب می خورد (ادبیات)

۲۷ شهريور ۱٣٨۶

تار در تاریکی (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣٨۶

زمستان (ادبیات)

۶ تير ۱٣٨۶

یک مرغ آبی (ادبیات)

۴ خرداد ۱٣٨۶

خواب جنگ (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣٨۶

خانه کجاست؟ (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣٨۵

باد (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣٨۵

موج (ادبیات)

۱ دی ۱٣٨۵

مرغ مهاجر (ادبیات)

٣ آذر ۱٣٨۵

ما را کجا می برد کلاغ (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣٨۵

باغ بهشت (ادبیات)

۲۰ مهر ۱٣٨۵

من اینجایم و شنل قرمزی (ادبیات)

٣ مهر ۱٣٨۵

در سر زمینی که ظلمت سایه ی خداست (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣٨۵

با آفتاب می آید (ادبیات)

۷ تير ۱٣٨۵

شب در چادر و باد و درخت (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۵

 

اکبر ایل بیگی


بازگشت به صفحه نخست