یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


خصیصه های تولید شعر شاملو (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

استعاره ساختاری در شعر فروغ (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۵

یادها- اردشیر محصص (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

یادها- میکیس تئودوراکیس (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹۵

شاکله های پساانقلاب در شعر فارسی (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۴

مذاکرات اتمی لوزان ۲۰۱۵ (سیاسی)

۲۴ فروردين ۱٣۹۴

مشکل نیما (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

نقد ساختارگرای فیلم تهران من حراج (ادبیات)

۱۰ آذر ۱٣۹٣

شاکله های پساانقلاب در شعر فارسی (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹٣

عرفان در سیاست (دیدگاه)

٣۰ فروردين ۱٣۹٣

اسکان آریاییها در آذربایجان بزرگ (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹۲

انقلاب و گوته (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹۲

تاثیر شعر بر خواننده و جامعه (ادبیات)

۲۹ بهمن ۱٣۹۲

شعر حاشیه (ادبیات)

۶ بهمن ۱٣۹۲

شعر تعهد (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۲

شاعر، نه شعر (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣۹۲

بلاغت در شعر (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۲

عشق در پرستوهای شهلا (ادبیات)

۱۷ مرداد ۱٣۹۲

اعدام ماه (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۲

ساختار در ژرفای هنر (ادبیات)

۱٣ اسفند ۱٣۹۱

اصلاحات شیعی (دیدگاه)

۲٨ مهر ۱٣۹۱

مرگ در شعر فروغ فرخزاد (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹۱

خانواده در شعر فروغ (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹۱

اصلاحات دینی در خاورمیانه (سیاسی)

۵ مهر ۱٣۹۱

فروغ "باب" گذار شعر مدرن به پسامدرن (ادبیات)

٣ مهر ۱٣۹۱

تغییر اجتماعی در خاورمیانه (دیدگاه)

۲۶ شهريور ۱٣۹۱

بنیانگرایی در خاورمیانه (دیدگاه)

۱۷ شهريور ۱٣۹۱

یادها- تختی (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۱

زبانشناسی (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣۹۱

پیدایش سرود سراومد زمستون (ادبیات)

۱۹ خرداد ۱٣۹۱

وزن هجایی سرود سراومد زمستون (ادبیات)

۴ خرداد ۱٣۹۱

تکیه و مکث در سخنوری (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱

سخنوری (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

یادها (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۱

وزن هجایی ترانه مرا ببوس (ادبیات)

۶ بهمن ۱٣۹۰

ادبیات اعتراض (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣۹۰

ادبیات تعهد (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۰

نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان ۲۰۰۹ ایران. (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۰

سازمانهای سکولار و دولت بختیار (سیاسی)

۱۱ مهر ۱٣۹۰

تاریخ (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣۹۰

اعدام ممنوع (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۰

بیاد تو ام (ادبیات)

۱۶ تير ۱٣۹۰

فروغ در عصر دیجیتال (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹۰

تبلور اختلالات روحی در شعر نو فارسی (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۰

سرود ۸ مارس (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۰

ماگنولیا (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣۹۰

عرفان در خاور میانه (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۰

May Day (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۰

افسردگی و سیاست (اجتماعی)

۱۷ دی ۱٣٨۹

یادها- فروغ فرخزاد (ادبیات)

۱۱ دی ۱٣٨۹

زمان (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣٨۹

دیوار (ادبیات)

٨ آذر ۱٣٨۹

ایران من (ادبیات)

۱ آذر ۱٣٨۹

دکتر غلامحسین ساعدی (ادبیات)

۲۶ آبان ۱٣٨۹

اروتیزم در شعر کرباسی (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣٨۹

چندزبانی در شعر زیبا کرباسی (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣٨۹

صلح و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۱ مهر ۱٣٨۶

 

دکتر بیژن باران


بازگشت به صفحه نخست