سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
بهرام خراسانی
     انقلاب ملی ایران و طبقات اجتماعی کنونی (بخش پایانی)
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱۴۰۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۲)
     راه تازه ای که کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه نشان داده اند
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٨)
     هرچه فریاد دارید، بر سر جمهوری اسلامی بکشید
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
     سخنی با آقای فواد تابان، و سپاس از نوشتار او که میتوان آن را رنجنامه ای بجا و درست به شمار آورد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۷ (۲ اکتبر ۲۰۱٨)
     درباره ی "پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج دیدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!"!!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوريل ۲۰۱٨)
     گذار ناگزیر از نظام جمهوری "اسلامی"، چگونه و با چه نیرویی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲۰ مارس ۲۰۱٨)
     پیشنهاد رفراندوم حسن روحانی را سرسری نگیریم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوريه ۲۰۱٨)
     ایران، چگونه سربلند و پایدار خواهد شد؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۶ (۱٨ ژانويه ۲۰۱٨)
     از سرشت و خاستگاه جنبش دیماه ۱۳۹۶ چه میدانیم؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانويه ۲۰۱٨)
     کلوخ انداز را پاداش سنگ است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
     به بهانه سخنرانی آقای مهندس شریعتمداری در مراسم چهلم دکتر یزدی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۷)
     سخنی با هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در پیوند با اقلیم کردستان عراق
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)
     سخنی با جعفر بهکیش، و نامه فرودستانه ی او به آقای علیجانی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۶ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
     ریشه شکست اپوزیسیون چپ ایران، در جای دیگری است نه در انتخابات ریاست جمهوری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۱ می ۲۰۱۷)
     حسن روحانی پیروز دور نخست انتخابات ۲۹ اردیبهشت است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
     آب به آسیاب گروه های فساد و تباهی ایران نریزیم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
     هدف آیت الله خامنه ای از کوبیدن دولت حسن روحانی چیست؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۵ (۱۰ مارس ۲۰۱۷)
     اکبر مٌرد، اما خوشنام مٌرد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۷)
     لحاف چهل تکه گور خوابی، و سهم آقای محسن حکیمی از آن
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانويه ۲۰۱۷)
     بازهم فدرالیسم قومی در سوریه و عراق
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹۵ (۲۲ مارس ۲۰۱۶)
     سوریه و تشنگان فدرالیسم قومی در آن
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۴ (۱۹ مارس ۲۰۱۶)
     مبارزه همه چیز، و هدف هیچ چیز
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۴ (٨ نوامبر ۲۰۱۵)
     جنبش پورشه سوارها و حسرت درشکه سواری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵)
     گفتگو درباره قومیت و ملیت، برپایه سخنان بی پایه و کهنه شده
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     سهم و وظیفه ما در سپهر سیاسی کشور،
تنها این نیست که بگوییم لنگش کن

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹٣ (۵ ژانويه ۲۰۱۵)
     آقای علیجانی، و افسانه "ملی – مذهبی"ها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۲ (۵ مارس ۲۰۱۴)
     بهروز خلیق، و گناه کفرآمیز و نابخشودنی او
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۲ (۱۰ اکتبر ۲۰۱٣)
     این بار: روحانی آمد، و خوش آمد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
     تنها کار معناداری که همین امروز میتوان کرد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
     اکبر آمد، و خوش آمد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱۱ می ۲۰۱٣)
     سخنی بجا "از سوی اخبار روز"
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۱ (۱۲ مارس ۲۰۱٣)
     یابوی چموش قومگرایی
و عصبیت قومی یوسف عزیزی بنی طرف

مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
     ۲۱ آذر: یادمان ملی، یا نشان وابستگی؟
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
     چرخ‌ با این‌ اختران‌ نغز و خوش‌ و زیباستی
صورتی‌ در زیر دارد آنچه‌ در بالاستی‌

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۱ (۱۹ اوت ۲۰۱۲)
     عرب ها و مسلمانان
اسراییلی ها، فلسطینی ها، و منافع ملی ایرانیان

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۱ (۱ ژوئيه ۲۰۱۲)
     مدیریت علمی، رهبری شایسته سالارانه
رهبری کارزماتیک؛ و مرد بیمار خاورمیانه

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۲)
     حسنی مبارک، سکولارها، و اخوان المسلمین در مصر
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
     من؛ یک اپورتونیستم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۷ می ۲۰۱۲)
     یادداشتی بر بیانیه کنفرانس دکتر مشایخی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)
     همپیوندی و یگانگی مبارزه صنفی و سیاسی کارگران
و دیگر طبقه های اجتماعی، در ایران امروز

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲۵ آوريل ۲۰۱۲)
     چو دزد از خانه برخیزد، کجا ماند نگهبانی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۱ (۱٨ آوريل ۲۰۱۲)
     چکیده دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران (۱۳)
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۱ (۶ آوريل ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه جوانان و دانشجویان
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۲)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۱ (۲۵ مارس ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه روشنفکران
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۱)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۰ (۹ مارس ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه تهیدستان و افراد بی طبقه
در ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران (۱۰)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۹)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۰ (۲۷ فوريه ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اجتماعی و طبقاتی کنونی ایران (۸)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ (۱۷ فوريه ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه کشاورزان
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۷)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۰ (۱٣ فوريه ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه طبقه کارگر
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۶)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۰ (۱۰ فوريه ۲۰۱۲)
     نگاهی گذرا به
جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران (۵)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوريه ۲۰۱۲)
     بزرگش نخوانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی برد

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۰ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه سرمایه داری تجاری
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۳)

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانويه ۲۰۱۲)
     نقش و جایگاه طبقه سرمایه داری مدرن
در ساختار اقتصادی کنونی ایران

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۰ (۲۵ ژانويه ۲۰۱۲)
     دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۰ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۲)
     تشکیلات سیاسی، ابزاری ضروری برای به سامان شدن جنبش سیاسی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۰ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۲)
     آتش افروزی بشر دوستانه، یا عناد کورکورانه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۰ (۱۵ ژانويه ۲۰۱۲)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰