سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
هادی صوفی زاده
     منافع و تضاد منافع طرفهای درگیر در سوریه
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
     نگاهی به خیزش مردم بانه
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     آخرین تحولات بحران سوریه
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
     دکتر صادق ملکی الگویی برای روشنفکران ایرانی
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۶ (۲ ژوئيه ۲۰۱۷)
     آیا پیمان وستفالی جایگزین سایکس پیکو خواهد شد؟
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۴ (٨ مارس ۲۰۱۶)
     موج دموکراسی از حاشیه به مرکز!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     تاسیس حزب اتحاد ملت اسلامی در ایران و سخنی چند
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱٣ می ۲۰۱۵)
     تاثیرات روند صلح ترکیه بر شرق کردستان
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۴ (۲۱ مارس ۲۰۱۵)
     انتخابات سال جاری در ترکیه و موضوعاتی چند
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۵)
     نگاهی به سفر روحانی به جمهوری آذربایجان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹٣ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۴)
     اسلام ترکی
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹٣ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۴)
     پروژه حقوق اقوام، ادیان و مذاهب رئیس جمهور
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹٣ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
     نقش انرژی در بحران خاورمیانه و جایگاه کردستان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣۹٣ (٨ سپتامبر ۲۰۱۴)
     سخنی با نویسنده "به مام جلال همه ما"
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۴)
     مقوله "ملت ـ دولت" و "دولت ـ ملت" در کوردستان
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۲ (٣ آوريل ۲۰۱٣)
     پیرامون هشداریه سایت اخبار روز
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۱ (۱۵ مارس ۲۰۱٣)
     سفری به میان کردهای ارمنستان
گزارش -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
     جنبش سبز در توافق یا در سکوت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱۶ می ۲۰۱۱)
     تحصن وبست نشینی را جدی بگیریم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨۹ (۲۵ فوريه ۲۰۱۱)
     توضیحاتی پیرامون یک نظرسنجی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوريه ۲۰۱۱)
     مهمترین تحولات جهانی سال ۲۰۱۰ در ارتباط با ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨۹ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۰)
     آفرین به‌ تاجزاده‌، مرحبا به‌ اشکوری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣٨۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰)
     اعتصاب در کردستان، تحصن در ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
     در سوگ فاجعه‌ ملی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۰ می ۲۰۱۰)
     نگرانی رژیم ایران هم از انقلاب رنگی، هم از رادیکالیسم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ (۱٣ آوريل ۲۰۱۰)
     صف آرایی قدرتهای خارجی در قفقاز
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲۰ فوريه ۲۰۱۰)
     نگاهی کوتاه‌ بر تحولات منطقه‌ قفقاز - ۲
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣٨٨ (۱۴ فوريه ۲۰۱۰)
     نگاهی کوتاه‌ برتحولات منطقه‌ قفقاز - ۱
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨٨ (۵ فوريه ۲۰۱۰)
     پرونده‌ های قاضی القضات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨٨ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۹)
     تاثیر عوامل خارجی بر راه‌برد دموکراتیک در کردستان ترکیه‌
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨٨ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۹)
     انتخابات محلی ترکیه‌ و آزمونی بزرگ
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨٨ (٣۱ مارس ۲۰۰۹)
     پیشنهاد به‌ هموطنان کرد در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۷ (۲۷ فوريه ۲۰۰۹)
     جمهوری کردستان
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۷ (۹ ژانويه ۲۰۰۹)
     در حاشیه‌ مصاحبه ‌دکتر محمدعلی مهرآسا
با آقای محمدرضا اسکندری

مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۰٨)
     نامه‌ آقای محمدصدیق کبودوند را به‌ میثاق ملی تبدیل کنیم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣٨۷ (۱۵ دسامبر ۲۰۰٨)
     جایزه‌ ادبی رئیس جمهور ترکیه
‌ به‌ یاشار کمال

جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
     حملات جدید ترکیه‌ علیه‌ کردها در داخل و خارج مرزها!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣٨۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۰٨)
     نان و آزادی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۰٨)
     درس هایی از اعتصاب زندانیان سیاسی کرد
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۷ (٨ اکتبر ۲۰۰٨)
     اعتصاب زندانیان سیاسی کرد وسکوت احزاب ایرانی!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۷ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
     عواقب جنگ گرجستان و بیداری اژدهایی خفته‌!
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣٨۷ (۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
     پیرامون مسئله‌ ملی در ایران و نگاهی به‌ ساختارحکومتی روسیه‌ وکشورهای همجوار!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨۷ (۱٨ اوت ۲۰۰٨)
     صمد جاودانه‌ شد و فرزاد جاویدان!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۷ (٨ اوت ۲۰۰٨)
     به‌ همایش هموطنان آذربایجانی در فرانکفورت!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۰٨)
     به‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۷ (۲۰ ژوئيه ۲۰۰٨)
     پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣٨۷ (۲۹ می ۲۰۰٨)
     عبوراز دگم اندیشی عبور از قاسملو نیست!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲٨ آوريل ۲۰۰٨)
     به مناسبت روز جهانی کارگر!
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲۲ آوريل ۲۰۰٨)
     نه ‌کنگره‌ چهاری، نه‌ کنگره ‌هشتی، نه‌ اکثریتی و نه‌ توده‌ای،‌ دموکرات هستیم!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣٨۷ (۱۱ آوريل ۲۰۰٨)
     گزارشی از سفر به‌ کردستان عراق!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣٨۷ (۶ آوريل ۲۰۰٨)
     کنگره چهاردهم حزب دموکرات کردستان!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣٨۷ (۱ آوريل ۲۰۰٨)
     انتخابات پارلمانی دیروز ترکیه‌، امروز پاکستان و فردای ایران
نظرها -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣٨۶ (۲۱ فوريه ۲۰۰٨)
     ائتلاف، ادغام و یا اتحاد، کدامیک و چگونه؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۶ (۲۵ ژانويه ۲۰۰٨)
     حزب دموکرات کردستان در آستانه برگزاری کنگره چهاردهم
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانويه ۲۰۰٨)
     کردستان، قوام و مصدق
یادبود -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۷)
     نامه ای به آقای کاظم دارابی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۷)
     تاملی بر نشست احزاب و سازمانهای ایرانی در هانوور آلمان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
     نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و سخنی چند!
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣٨۶ (۷ اوت ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰