سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
خسرو صادقی بروجنی

     نظارتی که نبود و بحران آفرید
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ (۱٣ مارس ۲۰۱٨)
     نولیبرالیسم و نبود سواد علمی برای فقرزدایی
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ (۷ مارس ۲۰۱٨)
     بی تکاپو هم نتوان زیست
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۶ (۹ فوريه ۲۰۱٨)
     رفاه بر همان پاشنه می چرخد
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۶ (۲۵ ژانويه ۲۰۱٨)
     مارکسیسم؛ علم یا ایدئولوژی؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۷)
     ما کجایِ این زلزله ایستاده‌ایم؟
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۶ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۷)
     چرخه معیوبی از فساد
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷)
     مشکل اعتیاد با دستورالعمل حل نمی‌شود
گفتگو -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣۹۶ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۷)
     بحران بی‌پایان مالی اعتباری‌ها
گزارش -  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئيه ۲۰۱۷)
     نظام اقتصادی ایران دچار "فساد سیستمی" است
گفتگو -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۶ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۷)
     چرا انقلاب ایران «اسلامی» شد؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۶ (۱۲ آوريل ۲۰۱۷)
     بابک پاکزاد؛ سرشار از عشق و کین
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوريه ۲۰۱۷)
     «عقیم سازی»؛ اعتراف به شکست است
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۵ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۷)
     چرا همه آلودگی است این شهر؟*
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
     بیمه احتضار، قمار با زندگی انسان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۵ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۶)
     بیمه بیکاری و قانون تأمین اجتماعی ایران
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۶)
     جامعه طبقاتی و ناممکن بودنِ هنر غیرطبقاتی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۵ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
     پولی‌سازی آموزش و «حق»زدایی از شهروندان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
     آموزش رایگان و موانع آن در ایران
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۵ (٣۰ می ۲۰۱۶)
     نظام مالیاتی ایران؛ باز تولید «رابین هودِ وارونه»
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۵ (۲۷ می ۲۰۱۶)
     استراتژی اقتصادی دولت؛ از نظر تا عمل
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۵ (۲۴ می ۲۰۱۶)
     هزینه اقتصاد مقاومتی بر دوش کارگران
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
     نگاهی به ابعاد اقتصادی- اجتماعی دستمزد کارگران
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
     دستکاری قیمتی؛ دفع مشکل به جای رفع آن
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۴ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۵)
     سرمایه گذاری خارجی و وضعیت نیروی کار ایران
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۴ (۷ اوت ۲۰۱۵)
     نیروی انسانی پرستاری در ایران
۱۴ درصد استاندارد جهانی است

اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹٣ (۲۴ فوريه ۲۰۱۵)
     اراده دولت مانع شناسایی اقشار آسیب پذیر است
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹٣ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۵)
     معدن سنگ آهن بافق به مثابه کلاس درس اقتصاد سیاسی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹٣ (۲٨ اوت ۲۰۱۴)
     تاناکورا: زنجیره ای از فقر، در تولید تا مصرف
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٣ (۶ اوت ۲۰۱۴)
     اقتصاد سیاسی دولت یازدهم
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹٣ (۲٣ می ۲۰۱۴)
     کارگران و سلطه‌‌ی نظریات جدید
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۶ می ۲۰۱۴)
     وضعیت نامطلوب کارگران در پارس جنوبی
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۲ (۱۲ مارس ۲۰۱۴)
     جهان سرمایه‌داری مسطح نیست!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۲ (۲۵ دسامبر ۲۰۱٣)
     بازار «آزاد»؛ علیه حقوق کودکان!
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٣)
     انعطاف‌پذیری همیشه خوب نیست!
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
     در دفاع از تحلیل طبقاتی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ (۷ اوت ۲۰۱٣)
     کارگران، جهانی‌سازی و انباشت سرمایه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۲ (۴ اوت ۲۰۱٣)
     چه به سر رویای پس از جنگ آمد؟
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۴ می ۲۰۱٣)
     اول ماه می زیر آوار!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱ می ۲۰۱٣)
     نولیبرالیسم و حقوق بشر
حقوق بشر -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۲ (۱۶ آوريل ۲۰۱٣)
     بررسی دو شاخص نابرابری جنسیتی در ایران
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۱ (۱٣ مارس ۲۰۱٣)
     الگوی نولیبرالی اشتغال زنان
زنان -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۱ (۷ مارس ۲۰۱٣)
     تحلیل طبقاتی؛ در پسِ زندگی روزمره
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۱ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۲)
     جهانی‌شدن, جهانی‌سازی و فرهنگ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲)
     چپ جهان پس از ۲۰۱۱
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۱ (۶ اوت ۲۰۱۲)
     محیط زیست و تضاد کار – سرمایه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۱ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۲)
     اول ماه مه و جنبش تسخیر وال استریت
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ می ۲۰۱۲)
     گروهان چهاری‌ها!
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ (٣ می ۲۰۱۲)
     جنبش های ضد جهانی سازی؛ پیشینه، اهداف، سازماندهی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۱ (۲۵ مارس ۲۰۱۲)
     منطقِ استثمار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۰ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۱)
     مردم "زندانی" شدند تا قیمت‌ها "آزاد" باشد
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱)
     آری، ما تخیل گراییم!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)
     چرا «وال استریت»؟!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۰ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۱)
     و اکنون؛ پختن آش پشت پا برای امپریالیسم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣۹۰ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱)
     نهادهای مالی جهانی و دموکراسی
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۰ (٣ اوت ۲۰۱۱)
     سه قلوهای نولیبرالی
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۰ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۱)
     گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ توسعه‌ی نولیبرالی!
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۱)
     نولیبرالیسم و دموکراسی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹۰ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۱)
     نولیبرالیسم و خانواده
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
     چقدر باید فقیر بود تا «فقیر» بود؟
حتی گداها چندان فقیر نیستند!

اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۰ (۴ ژوئن ۲۰۱۱)
     تقدیر نامشترک مسافران تایتانیک!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
     نوروز؛ در بستر تاریخ و اسطوره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۹ (۱٨ مارس ۲۰۱۱)
     شوک درمانی در اقتصاد نولیبرالی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨۹ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۱)
     معرفی کتاب "نفیر کویر" نوشته اکرم پدرام نیا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۱)
     تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣٨۹ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۰)
     ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣٨۹ (٣۰ اوت ۲۰۱۰)
     رهیافت جامعه شناسان کارکرد‌گرا و نئوکارکردگرا به دین
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣٨۹ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۰)
     مدرنیته وعقلانیت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
     «بی.ام.و»؛ احساس قدرت، تجربه‌ی لذت!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣٨۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰)
     فردوسی؛ستایشگر داد در برابر بیداد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۵ می ۲۰۱۰)
     مفهوم و‌اقعیِ «طبقه‌ی کارگر»
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ (٣۰ آوريل ۲۰۱۰)
     فمینیسم؛ نحله ها، دیدگاهها
زنان -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣٨٨ (۲۷ فوريه ۲۰۱۰)
     دیالکتیک؛ از هگل تا مارکس
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣٨٨ (۲۱ فوريه ۲۰۱۰)
     خسرو گلسرخی؛ نه اسطوره، نه اسوه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ (۱۲ فوريه ۲۰۱۰)
     واقع‌بین باش، زندگی همین است که هست!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨٨ (۲۴ دسامبر ۲۰۰۹)
     عاشق ترین زندگان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨٨ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۹)
     عدالتِ نولیبرالی!
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣٨٨ (۱٨ نوامبر ۲۰۰۹)
     راهِ «توسعه» از مسیرِ «فلاکت» نمی‌گذرد
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨٨ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۹)
     عصرِ ما؛ ‹‹ایدئولوژیِ فراموشی›› و ‹‹خود سانسوری››
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨٨ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۹)
     صدای فریدون، خسته تر از همیشه
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨٨ (۴ اکتبر ۲۰۰۹)
     این سرزمین مال ماست
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣٨٨ (٨ سپتامبر ۲۰۰۹)
     صمد؛ عاشیق میلت
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣٨٨ (٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
     روزنامه نگاری و بیمِ جان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣٨٨ (۲۶ اوت ۲۰۰۹)
     جمعه وقت رفتنه..!
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨٨ (۲۱ اوت ۲۰۰۹)
     بامدادِِِِِ مارا غروب نیست!
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣٨٨ (۲۲ ژوئيه ۲۰۰۹)
     سی تیر؛ فریاد یک ملت
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئيه ۲۰۰۹)
     آقای پتراس؛ ما «سرمایه داری» نیستیم، ما به «ارتجاع» دچاریم!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣٨٨ (۱۴ ژوئيه ۲۰۰۹)
     درسهایِ انتخابات دهم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣٨٨ (۲۲ ژوئن ۲۰۰۹)
     دکتر خانعلی؛ وجدان بیدار معلمان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (٣۰ آوريل ۲۰۰۹)
     با هم بخوانیم؛ بابا نان داد
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ (۲ مارس ۲۰۰۹)
     گلسرخی‌؛ گل سرخ همیشه جاوید
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣٨۷ (۱۷ فوريه ۲۰۰۹)
     رسانه های دولتی و "ابتذالیزه" کردن واقعیت!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۷ (۷ ژانويه ۲۰۰۹)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰