سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
لقمان تدین نژاد
     آتش در شهر – لقمان تدین نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱۴۰۱ (۱٨ ژانويه ۲۰۲٣)
     گُدازه‌ها – لقمان تدین نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱۴۰۱ (۲۱ دسامبر ۲۰۲۲)
     یادِ شاعر – لقمان تدین نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱۴۰۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۲)
     پرومته – لقمان تدین نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱۴۰۱ (٣۰ اکتبر ۲۰۲۲)
     روزی که صدای آمریکا به بلندگویِ ترامپ مبدل شد
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹٨ (۱۶ اوت ۲۰۱۹)
     فلسفه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹)
     یک دسته کلاغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۹)
     گریز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
     مجموعه جزایر تنهایی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹٨ (٣۱ می ۲۰۱۹)
     سرگردانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٨ (۲۴ می ۲۰۱۹)
     غربت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
     دزد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۷ می ۲۰۱۹)
     اعماق
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوريل ۲۰۱۹)
     جستجو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨ (۱۴ آوريل ۲۰۱۹)
     سان سالوادورِ زیبا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹٨ (۶ آوريل ۲۰۱۹)
     بلندی ها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹٨ (۲۴ مارس ۲۰۱۹)
     یک روزِ بارانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۹)
     سرما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
     لحن خلقت را. . .
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
     نگین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
     و هنوز قصه بر یاد است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
     قِدّیسان دیوانه: یادداشت‌های «گذرِ گوزن‌ها»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
     تاکستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۷ (۴ ژوئيه ۲۰۱٨)
     بدون مشارکت مردم نمیتوان کشتار به راه انداخت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
     راهِ خانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوريل ۲۰۱٨)
     پیوستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۷ (۱۲ آوريل ۲۰۱٨)
     پرده‌ی سینما: صخره‌ی اسرار آمیز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷ (۶ آوريل ۲۰۱٨)
     بورخس و من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
     بیرون از آب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
     ارغنون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوريه ۲۰۱٨)
     پژواک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٨)
     خروجیِ هتل ترمینوس*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۶ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٨)
     برای اسماعیل خوییِ عزیز،
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۶ (۱۵ ژانويه ۲۰۱٨)
     زنا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
     مانداب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
     ندامت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     دزد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
     سوسک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     یک سبد میوه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
     بوی آشنا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
     بهار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
     دریافت‌های شاعرانه‌ی یک دگر‌اندیش*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوريل ۲۰۱۷)
     نوازنده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۶ (۱ آوريل ۲۰۱۷)
     کوروش کبیر، دونالد ترامپ، و پیشگویی‌های کتاب مقدس
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
     خاطره‌ی شبِ سرد زمستانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
     تظاهرات سرنوشت ساز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانويه ۲۰۱۷)
     آی آمریکا! حالا می‌فهمید شیلی چه احساسی داشت؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۵ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۶)
     از زمستانی تا زمستانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
     بنایِ پای صخره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
     نقدی بر رمان «مصرفی برای حسینیه»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۵ (۴ نوامبر ۲۰۱۶)
     گمشده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
     رنگ ها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
     داستان ناتمام استقبال باشکوه و عاق والدین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
     کاروانسرایِ بین راه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣۹۵ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶)
     گُذار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
     در تاریکی های کوچه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۶)
     تمام رنگ های جهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۴ می ۲۰۱۶)
     نانِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲٨ آوريل ۲۰۱۶)
     پیوستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۵ (٨ آوريل ۲۰۱۶)
     به مرافقت چو دیدار کنید. . .
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
     اغواگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
     آخرین بوسه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
     سِدرِ انتهای دشت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوريه ۲۰۱۶)
     بی بی سی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
     سردابِ کلیسایِ سان سباستیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
     خدای من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
     نامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
     همبازی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
     خانه اجدادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
     یادگار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     افیون*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
     دوزخ. نوشته: خورخه لوئیس بورخس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
     جستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
     خاطره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
     «من سردم است»*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۴ (۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     دوچرخه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
     برف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
     درشکه چی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانويه ۲۰۱۵)
     سَفَر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانويه ۲۰۱۵)
     ســاز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
     چگونه عموهنری دهن مخالفان خود را می دوخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹٣ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴)
     بیزاری های شاعرانه در فضای شهوانیِ شهر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹٣ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۴)
     بازار کهنه فروشان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
     بی‌وزنیِ اسرارآمیزِ خیّام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
     ابلیس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۴)
     انتقام عمو هِنری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۴)
     رودِ اعماقِ درّه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹٣ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۴)
     یادبود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٣ (۵ ژوئن ۲۰۱۴)
     آخرین قصیده‌ی شاملو-۲
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
     آخرین قصیده‌ی شاملو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹٣ (۵ آوريل ۲۰۱۴)
     ژرفایِ جنگل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوريه ۲۰۱۴)
     صبح بخیر زاگروس!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۲ (٣۰ دسامبر ۲۰۱٣)
     دیوارِ لرزان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۲ (۲۲ دسامبر ۲۰۱٣)
     دیدار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۲ (۹ نوامبر ۲۰۱٣)
     درّه‌یِ دور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
     مومیایی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ (۱۹ اوت ۲۰۱٣)
     تــاریــخ مــن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۲ (۱۲ اوت ۲۰۱٣)
     معشوقه‌ی من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۹ می ۲۰۱٣)
     در دامنه ناز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۲ (۹ آوريل ۲۰۱٣)
     فاجعه‌ی جهانی
نابودی ۲۰۰۰۰ سند تاریخی به دست اسلامگرایان

جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۱ (٣۱ ژانويه ۲۰۱٣)
     فانتزی عشق و ماه و گل سرخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٣)
     اصالت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
     ژورنالیسم موذیانه
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۱ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۲)
     پژواکِ ‎ فریادهای مرد باایمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
     گریزِ تلخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
     بالا رود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۱ (٣ ژوئن ۲۰۱۲)
     دیدار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۱ (۱٣ آوريل ۲۰۱۲)
     ایستگاه شگون آمیز کویری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۱ (٣۱ مارس ۲۰۱۲)
     اگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۲)
     رود مرزی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۱)
     احمد محمود و رمان درخت انجیر معابد:
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)
     کشتارگاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
     تندیس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۰ (۱۵ اوت ۲۰۱۱)
     تأخیر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۰ (٣ اوت ۲۰۱۱)
     گلدان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئيه ۲۰۱۱)
     چکمه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
     سـور رئـالیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
     من اینجا هستم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ (۱۵ فوريه ۲۰۱۱)
     سوگند به آسمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۱)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰