یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
دکتر اسعد رشیدی
     دِلِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣۹۷ (۲۶ دسامبر ۲۰۱٨)
     داشا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
     سروده ی بی نوا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۷ (۴ آوريل ۲۰۱٨)
     پاره‌ای از رمان منتشر شده‌ی «کرانه‌های مه‌آلود»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
     گُل سرخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۶ (٣ ژانويه ۲۰۱٨)
     دو سروده ی کوتاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
     نهال خُردسال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     پیشمرگه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
     بوی باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     آربابا ۱
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     زمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
     آئینه و زیتون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
     چرا نمی توانم دوست بدارم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوريه ۲۰۱۷)
     چهره‌‌ای چون ذغال سنگ، از دفتر شعر، زردآلوهای دانباس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     مویه در باد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
     ماهِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
     سروده ی بینوا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۶)
     بردگان ابدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۵ می ۲۰۱۶)
     اندوه نهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹۵ (۱۶ آوريل ۲۰۱۶)
     دشنام خواهم گفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۴ (۱۶ فوريه ۲۰۱۶)
     شهر سپید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۶)
     انتظار کوچک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵)
     دانه ی کشمش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
     زیستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۴ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     بشنوید من را
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
     ترانه آزادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۹ آوريل ۲۰۱۵)
     ترانه ی باد و دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)
     تلخی این روزها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹٣ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴)
     ترانه‌ای خوف‌انگیز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٣ (۱۷ اوت ۲۰۱۴)
     شهر بارانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
     یک سروده ی تازه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ (۱۵ مارس ۲۰۱۴)
     سایه ی شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۲ (۱۹ فوريه ۲۰۱۴)
     واژه‌ها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۲ (۲٨ اوت ۲۰۱٣)
     سوگنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹۲ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱٣)
     تاریخ کرُد و کرُدستان در پژوهشهای دانشمندان روس
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۲ (۲۴ می ۲۰۱٣)
     جهانی شدن مسیری سرشار از دوگانگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۱ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٣)
     رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین الملل (۲)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٣)
     رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین الملل (۱)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۱ (۹ ژانويه ۲۰۱٣)
     در آزادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۲)
     آه‌ ماه‌ هراسناک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۱ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۲)
     از یاد نخواهم بُرد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
     نخواه‌ از من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۵ می ۲۰۱۲)
     با دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۰ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۲)
     مرگ شاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۰ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۱)
     خالو هه یاس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)
     درسوگ جان شیفته ی کُردستان
تاریخ -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ (۱۰ مارس ۲۰۱۱)
     چشم گرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۹ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۱)
     موقعیت تراژیک کردها در روسیه‌ تزاری و اتحاد شوروی
جهان -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
     اگرمی توانستم دوستت بدارم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۰)
     شاخه ی رُز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣٨۹ (۹ آوريل ۲۰۱۰)
     به‌ سپیده دمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ (۱۲ فوريه ۲۰۱۰)
     چگونه‌‌ جمهوری کردستان قربانی جنگ سرد گردید
تاریخ -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨٨ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۰)
     هیاهوی تبرها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣٨٨ (۱۲ ژوئيه ۲۰۰۹)
     کودتا در ایران، بازتاب دراماتیک انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣٨٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹)
     شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣٨٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۹)
     تالاب رویاها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨٨ (٣۱ می ۲۰۰۹)
     مرگ سنگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۰ می ۲۰۰۹)
     سروده‌هایی برای ئیرما(۲)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۲۱ آوريل ۲۰۰۹)
     دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۷ (۵ فوريه ۲۰۰۹)
     میشا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۷ (۶ ژانويه ۲۰۰۹)
     اسبها و ماه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۷ (۲۵ نوامبر ۲۰۰٨)
     لاپاز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۰٨)
     منداڵ و مانگ (کودک و ماه)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ (۹ اوت ۲۰۰٨)
     آننا آخماتووا، مرثیه خوان ملت روس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئيه ۲۰۰٨)
     انتظارکوچک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۵ می ۲۰۰٨)
     سرزمین ِ آزاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۶ (۲ ژانويه ۲۰۰٨)
     خدای من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ شهريور ۱٣٨۶ (۹ سپتامبر ۲۰۰۷)
     زمین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣٨۶ (۱۷ ژوئيه ۲۰۰۷)
     ترا باز نمی شناسند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۷ آوريل ۲۰۰۷)
     اشعاری برای ایرما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣٨۶ (۱۰ آوريل ۲۰۰۷)
     در سوگ مریم غلام ویسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۵ (۱٣ مارس ۲۰۰۷)
     اهمیت ژئوپلتیک و ژئوستراتژیک کُردستان
در مناسبات بین المللی

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۵ (۷ فوريه ۲۰۰۷)
     لنا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣٨۵ (۴ ژانويه ۲۰۰۷)
     داس و ماه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨۵ (٣ دسامبر ۲۰۰۶)
     سایه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۵ (۲۱ اوت ۲۰۰۶)
     دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۵ (٣۱ ژوئيه ۲۰۰۶)
     حه یران (۱)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣٨۵ (۲۹ ژوئن ۲۰۰۶)
     داستایه فسکی ترسویی شجاع!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨۵ (۷ ژوئن ۲۰۰۶)
     خواب دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣٨۵ (۱٨ آوريل ۲۰۰۶)
     دولت ترکیه و افروزش رو به گسترش ناآرامیهای کردستان شمالی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣٨۵ (۵ آوريل ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰