یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
دکتر اسعد رشیدی
     دِلِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣۹۷ (۲۶ دسامبر ۲۰۱٨)
     داشا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
     سروده ی بی نوا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۷ (۴ آوريل ۲۰۱٨)
     پاره‌ای از رمان منتشر شده‌ی «کرانه‌های مه‌آلود»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
     گُل سرخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۶ (٣ ژانويه ۲۰۱٨)
     دو سروده ی کوتاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
     نهال خُردسال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     پیشمرگه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
     بوی باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     آربابا ۱
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     زمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
     آئینه و زیتون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
     چرا نمی توانم دوست بدارم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوريه ۲۰۱۷)
     چهره‌‌ای چون ذغال سنگ، از دفتر شعر، زردآلوهای دانباس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     مویه در باد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
     ماهِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
     سروده ی بینوا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۶)
     بردگان ابدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۵ می ۲۰۱۶)
     اندوه نهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹۵ (۱۶ آوريل ۲۰۱۶)
     دشنام خواهم گفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۴ (۱۶ فوريه ۲۰۱۶)
     شهر سپید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۶)
     انتظار کوچک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵)
     دانه ی کشمش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
     زیستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۴ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     بشنوید من را
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
     ترانه آزادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۹ آوريل ۲۰۱۵)
     ترانه ی باد و دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)
     تلخی این روزها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹٣ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴)
     ترانه‌ای خوف‌انگیز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٣ (۱۷ اوت ۲۰۱۴)
     شهر بارانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
     یک سروده ی تازه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ (۱۵ مارس ۲۰۱۴)
     سایه ی شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۲ (۱۹ فوريه ۲۰۱۴)
     واژه‌ها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۲ (۲٨ اوت ۲۰۱٣)
     سوگنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹۲ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱٣)
     تاریخ کرُد و کرُدستان در پژوهشهای دانشمندان روس
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۲ (۲۴ می ۲۰۱٣)
     جهانی شدن مسیری سرشار از دوگانگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۱ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٣)
     رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین الملل (۲)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٣)
     رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین الملل (۱)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۱ (۹ ژانويه ۲۰۱٣)
     در آزادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۲)
     آه‌ ماه‌ هراسناک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۱ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۲)
     از یاد نخواهم بُرد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
     نخواه‌ از من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۵ می ۲۰۱۲)
     با دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۰ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۲)
     مرگ شاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۰ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۱)
     خالو هه یاس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)
     درسوگ جان شیفته ی کُردستان
تاریخ - یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ (۱۰ مارس ۲۰۱۱)
     چشم گرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۹ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۱)
     موقعیت تراژیک کردها در روسیه‌ تزاری و اتحاد شوروی
جهان -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
     اگرمی توانستم دوستت بدارم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۰)
     شاخه ی رُز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣٨۹ (۹ آوريل ۲۰۱۰)
     به‌ سپیده دمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ (۱۲ فوريه ۲۰۱۰)
     چگونه‌‌ جمهوری کردستان قربانی جنگ سرد گردید
تاریخ - یادبود -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨٨ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۰)
     هیاهوی تبرها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣٨٨ (۱۲ ژوئيه ۲۰۰۹)
     کودتا در ایران، بازتاب دراماتیک انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣٨٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹)
     شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣٨٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۹)
     تالاب رویاها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨٨ (٣۱ می ۲۰۰۹)
     مرگ سنگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۰ می ۲۰۰۹)
     سروده‌هایی برای ئیرما(۲)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۲۱ آوريل ۲۰۰۹)
     دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۷ (۵ فوريه ۲۰۰۹)
     میشا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۷ (۶ ژانويه ۲۰۰۹)
     اسبها و ماه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۷ (۲۵ نوامبر ۲۰۰٨)
     لاپاز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۰٨)
     منداڵ و مانگ (کودک و ماه)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ (۹ اوت ۲۰۰٨)
     آننا آخماتووا، مرثیه خوان ملت روس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئيه ۲۰۰٨)
     انتظارکوچک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۵ می ۲۰۰٨)
     سرزمین ِ آزاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۶ (۲ ژانويه ۲۰۰٨)
     خدای من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ شهريور ۱٣٨۶ (۹ سپتامبر ۲۰۰۷)
     زمین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣٨۶ (۱۷ ژوئيه ۲۰۰۷)
     ترا باز نمی شناسند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۷ آوريل ۲۰۰۷)
     اشعاری برای ایرما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣٨۶ (۱۰ آوريل ۲۰۰۷)
     در سوگ مریم غلام ویسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۵ (۱٣ مارس ۲۰۰۷)
     اهمیت ژئوپلتیک و ژئوستراتژیک کُردستان
در مناسبات بین المللی

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۵ (۷ فوريه ۲۰۰۷)
     لنا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣٨۵ (۴ ژانويه ۲۰۰۷)
     داس و ماه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨۵ (٣ دسامبر ۲۰۰۶)
     سایه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۵ (۲۱ اوت ۲۰۰۶)
     دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۵ (٣۱ ژوئيه ۲۰۰۶)
     حه یران (۱)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣٨۵ (۲۹ ژوئن ۲۰۰۶)
     داستایه فسکی ترسویی شجاع!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨۵ (۷ ژوئن ۲۰۰۶)
     خواب دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣٨۵ (۱٨ آوريل ۲۰۰۶)
     دولت ترکیه و افروزش رو به گسترش ناآرامیهای کردستان شمالی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣٨۵ (۵ آوريل ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶